Una via de finançament que havia estat molt restringida és la de sol·licitar préstecs als bancs. El fet que l'Ajuntament hagi aconseguit situar el seu nivell d'endeutament per sota del 75% dels recursos propis li ha permès accedir novament a préstecs després d'anys de sequera. Amb l'arribada de la crisi, negada inicialment, la inèrcia va continuar inflant el deute municipal.

L'equip de govern, de Convergència primer i els darrers anys en coalició amb Esquerra, ha anat desinflant aquestes xifres, seguint també la senda marcada per les normatives de rang superior que han limitat despesa i endeutament als ens locals. Dels gairebé 84 milions d'euros d'endeutament que reflecteix el tancament de caixa de l'any 2011 s'ha passat als 44,5 milions del 2017.