En la sessió plenària de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous al vespre s'ha aprovat la validació de l'acord de fusió entre la fundació privada Eurecat i la fundació pública CTM Centre Tecnològic, i s'ha rebutjat la moció en contra presentada pel grup municipal de Ciutadans.

El dictàmen i la proposició han estat debatuts conjuntament. El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, ha defensat la bondat de la fusió i ha recordat que és Eurecat qui gestiona de forma conjunta els recursos públics per a investigació. A més si no es tirés endavant la fusió el CTM hauria de retornar el finançament que li hagués arribat per aquesta via.

Andrés Rojo, president del grup de Ciutadans, ha assegurat que el dictamens defensat per Sala és "la gran claudicació. La no defensa dels interessos de Manresa, el Bages i la Catalunya central". Ha advertit que el govern de CDC i ERC es convertien en col·laboradors necessaris en un clar xantatge de la Generalitat per regalar un patrimoni de gairebé de 13 milions d'euros. I ha augurat que igual que hi ha hagut responsables de la desaparició de Caixa de Manresa el mateix passarà amb el CTM.

Rojo ha denunciat opacitat i que el govern municipal en aquest tema no s'ha situat al servei dels interessos generals dels ciutadans. Rojo no ha entès, ha dit, perquè s'havia passat "d'una escissió parcial a una fusió per absorció".

El regidor no adscrit Miquel Davins i Ton Sierra, de DM, han defensat la fusió com a beneficiosa i de futur per al centre i han dit que votar a favor era una qüestió de responsabilitat. Pel PSC, Felip González, ha exposat dubtes i ha establert un paral·lelisme amb la desaparició de Caixa de Manresa, però ha explicat que tot i així votarien a favor de la fusió i s'abstindrien en la moció de Ciutadans.

Jordi Masdéu, de la CUP, ha lamentat la manca de paper que han tingut els grups municipals d'oposició en aquest tema. Masdeu ha assegurat que la fusió és evitable perquè és resultat d'una decisió política "unilateral, presa sense el nostre consentiment ni la nostra participació". Masdeu: "que no comptin amb nosaltres per prendre decisions opaques". Sobre la moció la CUP s'ha abstingut.

Josep Maria Sala ha etzibat a Ciutadans que s'havien equivocat de fòrum, perquè hi ha decisions que s'han de prendre al patronat del CTM i altres al Parlament de Catalunya. Sala creu que Ciutadans demostra amb la seva moció "que no saben el que volen", perquè els acords proposats són contradictoris els uns vers els altres, fins que arriben a "donar-se de bufetades".

Per a Sala, el que compta és formar part d'un organisme més potent, que pugui arribar més lluny i tenir més recorregut. En moments concrets, el diputat Antonio Espinosa, que es trobava entre el públic, ha fet explícit el seu desacord amb l'argumentari del regidor Sala, fins al punt de dir en veu alta que algun aspecte era "mentida". Això ha motivat que l'alcalde Valentí Junyent li cridés l'atenció pel fet que encara que fos membre del Parlament de Catalunya no ho era del ple de l'Ajuntament de Manresa, així que qui havia de parlar per Ciutadans era Andrés Rojo o Miguel Cerezo i no ell.

Masdeu ha anat més lluny i li ha recordat a Espinosa que un cop havia abandonat el seient de regidor a l'Ajuntament de Manresa per tenir el del Parlament no hi havia marxa enrere així que "aquí vostè pot venir quan vulgui com a públic i a escoltar-nos, però no a parlar així que a callar!".

La validació de l'acord de fusió ha estat aprovat per CDC, ERC, PSC, DM i el regidor Miquel Davins. Cup i Ciutadans han votar en contra. Pel que fa a la moció de Ciutadans només han votat a favor els dos proponents.

Què implica l'acord pres pel ple?

L'acord aprovat suposa un pas més en el procés d'integració completa del Centre Tecnològic de Manresa dins del gran centre tecnològic català, Eurecat. Amb la fusió, el CTM perdrà la seva personalitat jurídica i traspassarà al centre català de referència els seus actius i passius, de manera que Eurecat assumirà tant l'edifici i la maquinària del CTM com els deutes pendents per la construcció de l'actual seu.

El CTM estava abocat a la fusió des que el juliol del 2015 va subscriure el conveni per regular la seva incorporació a Eurecat. Aquesta decisió estava condicionada per la política industrial del Govern impulsada pel llavors conseller Felip Puig, que va activar la creació d'un gran centre tecnològic català, una «estructura d'estat», un «projecte de país» que havia d'esdevenir la referència en innovació industrial a Catalunya.

El projecte consistia a fusionar els sis grans centres tecnològics catalans: ASCAMM, Barcelona Digital Centre Tecnològic, CETEMMSA, Barcelona Media, Leitat i CTM. Els quatre primers van integrar-se en el nou organisme Eurecat la primavera del 2015. Leitat i CTM van iniciar la seva col·laboració amb el nou ens, però deixaven per a més endavant la fusió definitiva.

En el cas del CTM, la fusió s'ajornava per una qüestió jurídica. El CTM va néixer a final dels anys noranta, impulsada pel Centre Tecnològic del Bages, una iniciativa publicoprivada constituïda el 1992, i la UPC. Per a la construcció del nou edifici del Parc Central, finançat amb 12 milions d'euros procedents dels fons europeus Feder (la meitat a fons perdut i la meitat a retornar en 24 anys), la fundació va haver de modificar els seus estatuts per reconvertir-se de fundació privada a fundació semipública.

El 2012, el Govern de la Generalitat impulsava un programa d'innovació empresarial que promovia la integració de les unitats de la xarxa de centres tecnològics avançats de Catalunya, que incloïa el CTM. El 2015 es posava en marxa el procés de fusió, però el CTM, per l'acord subscrit per accedir als Feder, no podia integrar-se en una fundació privada (com ho és Eurecat) fins al 2020, excepte que el ministeri d'Indústria autoritzés canvis en aquest acord.

El vistiplau de Madrid ha arribat enguany, i el CTM ja no troba disculpa per no complir els acords subscrits fa tres anys. L'argument és clar: un terç dels ingressos anuals del CTM provenen de les subvencions a fons perdut per a investigació que aporta l'agència del govern Acció. El 2015, el Govern va marcar la línia: o fusió o es deixaven d'ingressar els diners.

Ciutadans no ho veu pas igual. En la seva moció fa constar que "l'absorció és tan perjudicial que un altre gran centre tecnològic avançat com Leitat de Terrassa es nega a integrar-se en aquestes condicions, i alguns centres ja absorbits estan penedits i han perdut a molts dels seus millors investigadors que s'han anat descontents». El grup d'oposició reclama que el CTM no pugui ser absorbit per Eurecat i evitar així la seva dissolució.