El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, Josep Maria Sala, va afirmar en la presentació de la nova proposta d'ordenances fiscals que l'increment general de l'1,5% és «un increment per sota de l'IPC», que previsiblement estarà per sobre del 2%».

Segons Sala, l'augment té l'objectiu de «mantenir els ingressos per no afectar el nivell de prestacions en els serveis municipals». Així mateix, va informar que, un any més, es continuarà promocionant l'aplicació de la tarifa plana (pagament fraccionat dels impostos), «una fórmula que és utilitzada però que encara té recorregut entre els ciutadans».

Josep Maria Sala va explicar que una de les novetats d'aquest any ha estat la creació de l'ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipal.

Nova ordenança

Per al regidor d'Hisenda, «la voluntat és que aquesta nova ordenança reculli la normativa tributària en un sol document, ja que abans estava repartida entre les diferents ordenances, i fer-lo molt més entenedor i útil per a la ciutadania».

Entre els elements més rellevants de la nova ordenança hi ha el calendari del contribuent, el termini de pagament dels rebuts domiciliats, el sistema de pagament avançant amb descompte o el pagament de la quota fixa mensual, entre d'altres.

Així mateix, el regidor d'Hisenda va explicar que s'han fet diverses modificacions adreçades a donar més facilitats per poder pagar a les persones deutores, a través de canvis en els criteris d'execució de cobraments (embargaments de vehicles o immobles), o a l'hora de fraccionar o ajornar aquests deutes.