La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Manresa ha fet pública una nota de premsa on denuncia incompliments dels acords presos al consistori per part de l'equip de govern. La CUP hi explica que l'equip de govern de PDeCat i ERC aprova al ple mocions que després no posa en pràctica, com s'ha pogut comprovar, com a mínim, en 3 mocions recents, indica.

A preguntes de la formació independentista, explica que l'equip de govern "ha confirmat que els acords presos en les mocions sobre baixes mèdiques, sobre banca ètica i sobre salut alimentària infantil, que s'haurien d'haver executat fa mesos, encara resten pendents d'execució. Tot i això, remarca, "a la web municipal les 3 mocions consten com a 'resoltes', fet que la CUP titlla d''engany a la ciutadania'". Segons Jordi Masdeu, regidor de la CUP, "l'Ajuntament incompleix els acords de ple, i a sobre enganya les manresanes fent veure que les mocions han estat executades".

La nota de premsa arriba després que l'equip de govern hagi respost (amb un retard de més de 15 dies) les preguntes presentades per la CUP al ple municipal del mes de setembre. Segons la CUP, les respostes, "tot i les filigranes retòriques que volen emmascarar la realitat", demostren que s'incompleixen compromisos presos per l´equip de govern en les 3 mocions esmentades. Les proposicions en qüestió van ser presentades fa més d'un any; en concret, el gener (baixes mèdiques), l'abril (banca ètica) i el maig (salut alimentària infantil) del 2017. En les tres ocasions, els acords es van aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, i, per tant, amb el vot favorable de l'equip de govern. De fet, en 2 dels 3 casos, l'equip de govern va incloure esmenes a les proposicions presentades per la CUP, i per tant el redactat final aprovat és exactament el que CDC i ERC van voler en el seu moment.

La moció sobre baixes mèdiques comprometia l'Ajuntament a «promoure la informació entre la ciutadania i les entitats que promouen l'assistència social. La promoció de la informació serà mitjançant fulletons disponibles als centres de salut de la ciutat, com també al portal web de l'Ajuntament de Manresa. Això es farà en un termini de 6 mesos». N'han passat més de 20, i als centres de salut no hi ha la informació promesa, mentre que l'enllaç a la web municipal és molt recent. De fet, si es consulten arxius d'internet com archive.org, es pot comprovar que abans del 23 de setembre no apareix cap enllaç, mentre que a partir del dia 28 (l'endemà del Ple on la CUP va presentar les preguntes) ja apareix el banner amb l'enllaç al fulletó. Tot i això, a la resposta que s'ha fet arribar per escrit als Grups Municipals, l'equip de govern assegura que amb la publicació al web "queda de manifest el compromís d'aquest Ajuntament en donar-hi suport". Es tracta d'un fet molt preocupant, diu la CUP, ja que queda clar que l'Ajuntament desinforma conscientment als grups de l'oposició, fent veure que ha respectat un compromís quan en realitat només ha complert amb 14 mesos de retard i després d´una pregunta al Ple sobre el tema.

En el cas de la proposició sobre banca ètica, entre d'altres obligacions, el compromís era traspassar la partida pressupostària dedicada a Cooperació, un cop aprovats els pressupostos del 2018, "a les entitats de banca ètica que es decideixi". El pressupost es va aprovar fa 8 mesos, i la partida no s'ha traspassat. En la resposta que ha fet arribar als Grups Municipals, l'equip de govern s'escuda en el "principi d'unitat de caixa" per justificar l'incompliment, un principi que té la base jurídica en un Reial Decret del 2004, i que per tant era de sobres conegut per l'Ajuntament en el moment de l'aprovació de la moció". Per tant, segons la CUP, queda clar que "o bé l'equip de govern va aprovar una moció que sabia que no podria complir, o bé s'escuda ara en tecnicismes per no tirar endavant el compromís". Sigui com sigui, el que és evident és que en cap cas la moció es pot considerar com a "resolta", tal i com consta a la web municipal.

Pel que fa a la moció sobre salut alimentària infantil, la proposició comprometia l'Ajuntament a seguir "escrupolosament, en tots els espais municipals i en aquells on en tingui la responsabilitat, les recomanacions de l'OMS i del fulletó Recomanacions sobre màquines expenedores d'aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants i joves de Catalunya". Com es recollia a la moció, aquestes recomanacions passen, entre d'altres, per "evitar la ubicació de màquines expenedores en zones accessibles a infants i joves de menys de 16 anys" i per "prioritzar els productes que contribueixin a una alimentació saludable, en lloc dels que tinguin un contingut elevat de sal, sucres i/o greixos". Com es pot comprovar fàcilment en diverses instal·lacions esportives municipals, l'Ajuntament no està seguint aquestes recomanacions, ja que les màquines expenedores estan situades en ubicacions no només accessibles als infants, sinó especialment decidides amb aquest objectiu, i el contingut de les màquines no prioritza l'alimentació saludable, sinó que té un elevat percentatge de productes amb "un contingut elevat de sal, sucres i/o greixos". A més, la moció també es comprometia a fer arribar un fulletó informatiu "a totes les entitats, clubs esportius i associacions de lleure de la ciutat". Segons l'Ajuntament, un any i cinc mesos després de l'aprovació de la moció, el fulletó s'ha elaborat, però encara no s'ha fet arribar als clubs ni a les entitats. La candidatura aporta fotos de la Piscina Municipal, l'Ateneu les Bases i el Complex Vell Congost.

(La màquina situada a l'entrada de la Piscina Muncipal Autor:CUP)

Aquests incompliments, tot i que poden semblar menors, són, segons la CUP, un exemple clar de la poca voluntat de l'equip de govern de respectar els acords a què s'arriba amb la resta de Grups Municipals, ja que cap d'ells representa una despesa econòmica important. Per tant, segons Masdeu "no es tracta de no poder complir els acords, sinó de no voler respectar les decisions del ple municipal". Segons la CUP, el més preocupant és la sensació d'engany que transmet tot plegat, especialment després de veure com a la web municipal les mocions es recullen com a "resoltes", i de com s'ha volgut fer creure que l'enllaç al fulletó de la Paicam era antic, quan en realitat va ser penjat l'endemà de la recepció de les preguntes.