El govern municipal rebutja la petició de la CUP perquè l'Ajuntament de Manresa faci el pagament previ del servei de transport a les persones malaltes de Manresa que hagin de passar una avaluació mèdica a l'ICAM. Després, l'ajuntament hauria de repercutir el cost d'aquests desplaçaments per cobrar de l'organisme pertinent.

El govern argumenta que no té capacitat econòmica i no pot suplir competències d'altres administracions. Tampoc es crearà un dispositiu tècnic per assessorar aquestes persones.

Al ple ha intervingut, fent ús del reglament de participació ciutadana, Núria Salgado Pelfort en nom de la PAICAM de Manresa. El govern s'ofereix a explorar formes d'ajut però no amb els terminis i condicions que marca la moció.