Els propers dies començaran les obres que queden per executar corresponents al conveni 2018 per a la restauració de la basílica de la Seu.

Les intervencions es centren a la façana sud de la basílica. Del mes de gener al mes de maig es van realitzar les actuacions relatives a la restauració del contrafort número 9, el pany de façana entre els contraforts 9 i 10, el finestral i el vitrall d'aquest pany de façana.

Aquest mes de novembre es farà la impermeabilització de 3 mòduls més de terrat del primer nivell sobre el deambulatori. També es faran treballs de manteniment i adequació de les instal·lacions d'il·luminació ornamental i dels parallamps.

Les obres de restauració segueixen un any més amb les aportacions de les quatre institucions que des de l'any 2002 col·laboren per finançar conjuntament les intervencions que possibiliten la preservació d'aquest edifici tan emblemàtic de la ciutat i del país.

El Bisbat de Vic, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa han firmat el conveni de col·laboració corresponent a l'any 2018 per finançar la restauració, que suposa una aportació de 60.000 euros per cadascuna de les parts. I el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Oficina de Suport a la iniciativa Cultural, farà la seva aportació, també de 60.000 euros, a través d'una subvenció directe al Bisbat de Vic. L'aportació global per aquest any, doncs és de 240.000 euros, com en els anys anteriors.

El tècnic director de l'obra és l'arquitecte Jaume Soldevila Segura des de la jubilació de Francisco Javier Asarta, l'arquitecte que havia dirigit les intervencions des de l'inici de la campanya de restauració.

La col·legiata de Santa Maria de l'Alba de Manresa, la Seu de Manresa, és un dels principals monuments gòtics del país i ha esdevingut una de les imatges més singulars i representatives de la ciutat de Manresa. Pel seu alt valor històric i artístic, té la consideració de Bé Cultural d'Interès Nacional en haver estat declarada Monument Històric Artístic per Decret de 3 de juny de 1931.

Des que als anys 1990 es van detectar greus patologies que feien perillar la conservació del monument, s'hi ha estat intervenint a partir d'un Pla Director redactat el 2001 per programar una intervenció integral al monument que n'asseguri la seva conservació futura.