Manresa va ser reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com a ciutat amigable amb la gent gran l'any 2011, i atesa la seva posició capdavantera en aquest tema, ha estat escollida per L'Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) per compartir el seu procés amb la resta de ciutats de l'Estat espanyol.

L'Ajuntament de Manresa va participar en la trobada organitzada per l'IMSERSO, II Encuentro de Ayuntamientos de la Red de Ciudades y Comunidades amigables con las Personas Mayores, que es va celebrar a Madrid.

La reunió tenia com a objectiu mostrar les experiències, generar xarxes de recolzament i fomentar la qualitat de les actuacions de diversos municipis de l'Estat en el marc del moviment mundial d'amigabilitat amb les persones grans impulsat per l'OMS).

En representació de l'Ajuntament de Manresa hi van assistir la regidora de Gent Gran, Mercè Rosich, i el coordinador del programa de Gent Gran, Enric Roca, qui va exposar l'experiència municipal en el desenvolupament del projecte de Ciutats Amigables, atès que Manresa és una de les ciutats que més ha avançat en les fases del projecte.