L'endeutament no va ser objecte de debat en l'aprovació del nou pressupost de l'Ajuntament de Manresa, el del 2019, en el darrer ple municipal, més enllà de valorar positivament el seu progressiu decreixement. Tot i que dintre del joc d'equilibris que permet quadrar el pressupost tindrà un paper important el 2019 l'endeutament previst de 7,2 milions d'euros, 1,2 milions superior als 6 milions que es van demanar el 2018.

Tot i demanar 7,2 milions d'euros als bancs, el govern municipal compta que l'amortització de préstecs permetrà seguir rebaixant l'índex d'endeutament, que es preveu que se situarà per sota del 60% l'any 2019. L'endeutament municipal seguirà baixant el 2019 perquè tot i que es demanen més diners als bancs que el 2018 se'n retornaran més dels que se sol·liciten.

En 7 anys, l'Ajuntament de Manresa haurà pagat a les entitats financeres 71,7 milions d'euros, dels quals 58,4 milions són de retorn de capital i 13,3 milions són d'interessos.

Pel que fa al 2019, es preveu un descens de les despeses financeres (interessos) d'un 15,39%, que se suma al 10% de baixada de l'any anterior. Aquesta situació és producte de la reducció del deute, en un context de manteniment dels tipus d'interès baixos per part de les entitats financeres.

L'any 2018 s'hauran pagat en interessos 1.286.041 euros, mentre que el 2019 es preveuen pagar 1.088.162 euros, 197.879 euros menys que equivalen a la reducció del 15,39% esmentada anteriorment.

Quant als passius financers (amortització de capital), l'any 2019 es preveu un retorn de capital als bancs de 9.041.408 euros, que són 580.931 euros menys, un 6,04%, que els 9.622.339 euros del 2018.

Segons el govern municipal, la davallada de passius financers prové de la baixada en la devolució de principal de préstecs, atès que a mesura que es van amortitzant en queden menys.