L'Ajuntament de Manresa ha adjudicat a l'empresa Excavacions Vilà Vila les obres de millora del parc infantil de la plaça d'Espanya. Es tracta d'un projecte valorat en gairebé 100.000 euros que forma part del darrer pla de xoc del consistori manresà per millorar l'espai urbà de la ciutat. La zona de jocs es remodelarà pràcticament de dalt a baix.

Dues empreses es van presentar per poder fer els treballs, i finalment es van adjudicar a Vilà Vila en considerar que reunia una millor relació qualitat-preu. També s'ha tingut en compte aspectes com el termini de les obres. La proposta guanyadora l'ha fixat en tres setmanes, una menys del que fixava el plec de clàusules, a més a més de plantejar propostes per minimitzar la incidència dels treballs tenint en compte que es desenvoluparan en un espai públic.

El projecte consisteix en una remodelació de l'espai per adaptar-lo millor als recorreguts dels vianants. Preveu la instal·lació d'un nou joc amb una estructura modular multifuncional. Els jocs més vells de fusta que hi ha a la plaça d'Espanya són del 1992, i se n'hi van instal·lar de nous el 2013.

Així mateix se substituirà el paviment per un de granular i també hi haurà una zona on s'instal·larà cautxú de 4 centímetres de gruix sobre una base de formigó.

L'actuació té previst renovar els bancs que ara hi ha, es reordenaran els que hi ha de formigó i es millorarà la zona verda de tot l'entorn del parc.

A la plaça d'Espanya s'hi va instal·lar el 1962 el primer parc infantil que va tenir Manresa. El segon es va posar en marxa un any més tard a la plaça de Mallorca, que actualment ja no existeix (vegeu Regió7 del 26 de juny del 2018).

Les obres de millora formen part de la segona tongada del pla de xoc per millorar l'espai urbà amb un pressupost d'un milió d'euros. A l'estiu passat ja es van fer treballs de pavimentació a diversos carrers. El projecte també inclou voreres i treballs de renovació, millora i manteniment de parcs infantils.