La previsió és construir habitatges d'alt nivell de fins a 120 metres quadrats. El Pla de Millora Urbana Alcoholera afecta 6.830 metres quadrats. L'operació aportarà prop de 3.500 metres quadrats de sòl públic de sistema viari i plaça i permetrà recosir la trama urbana de la ciutat en aquest àmbit. La voluntat és que el desenvolupament d'aquest sector esdevingui la punta de llança de la transformació de tot l'àmbit de Manresa Alta amb un gran parc urbà i la imbricació amb l'entorn de l'estació d'autobusos. La densitat màxima d'habitatges és de 99 amb un 30% del sostre destinat a protecció oficial i un increment del sòl públic que es transforma d'equipament a més espais lliures.