El ple municipal de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat 113 mocions presentades pels grups polítics municipals entre el juliol del 2015 i el novembre del 2018, en aquest mandat, segons consta en l'apartat de seguiment de l'evolució de les proposicions de la web municipal.

De les 113 mocions, el govern municipal en classifica com a resoltes 91, en procés de resolució 20 i pendents de 2. Això significa que, del total de mocions aprovades, el 19,4% no estan encara resoltes.

En el període analitzat han tingut lloc 34 plens municipals en què s'han aprovat mocions, el que dona una mitjana d'unes 3 mocions per ple.

La formació política que més vegades apareix com a primer signant o únic és la CUP, en 39 mocions, seguida de les 28 de Convergència, 17 d'Esquerra, 15 del PSC

El regidor no adscrit Miquel Davins -membre d'Unió exclòs de l'equip de govern arran del pacte entre Convergència i Esquerra el gener del 2016- no apareix com a impulsor de cap.

Les dues mocions que el govern classifica com a pendents són la del 19 de novembre del 2015, presentada pel PSC sobre el compliment de l'acord de ple de 18 de desembre del 2014 per crear la figura del Síndic de Greuges Municipal, que va ser aprovada per unanimitat dels 25 regidors, i la del 16 de juny del 2016 per iniciativa de l'Associació de Veïns i de la Plataforma d'oposició als parquímetres del barri de la Balconada sobre multes tramitades arran de denúncies fetes per la UTE que explota el pàrquing de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Estava signada en primer terme per la CUP i va ser esmenada per CDC i ERC i aprovada per unanimitat amb l'esmena incorporada.

ERC signa més

Si la CUP és la formació política que ha liderat més mocions aprovades, ERC és el grup que ha participat en més mocions, amb 91 de 113, i també cal destacar que entre CDC i ERC han liderat 45 mocions (CDC, 28 i ERC, 17) i han presentat 45 esmenes. Entre les mocions que han liderat i les que han esmenat han controlat absolutament el ple gràcies a la seva majoria.

L'única moció que ha estat aprovada, l'octubre del 2015, sense els vots positius de Convergència va ser prèvia a l'entrada al govern d'ERC i va ser una proposició de la CUP, ERC i DM per prioritzar els punts de l'ordre del dia del ple amb intervenció del públic.