Ni a la primavera passada ni tampoc al setembre o a l'octubre passat. La Generalitat ha incomplert els dos terminis que ha donat fins ara per tenir enllestida l'auditoria encarregada per l'Autoritat Metropolitana del Transport de la línia pública de bus que fa el trajecte Manresa-Barcelona, que opera el grup Monbus, moguda per les repetides queixes d'usuaris i també d'ajuntaments.

El desembre del 2017, el departament de Territori i Sostenibilitat va informar que havia iniciat les passes per encarregar l'auditoria de la línia Manresa-Barcelona per avaluar les mancances del servei i poder prendre mesures de millora i, alhora, «determinar les responsabilitats que pot tenir l'operador per incompliment de les condicions de prestació del servei», en el cas que n'hi hagués. Es tractava, segons el departament de Territori, de «tenir una radiografia de com està el servei que permeti anar més enllà de la informació que transmeten a la Generalitat tant els usuaris com els ajuntaments i la mateixa companyia». La informació s'obtindria amb inspeccions sobre els horaris, les parades, els vehicles i l'atenció del personal.

El departament va voler remarcar que portar a terme la inspecció no suposava reproduir el cas de la línia Igualada-Barcelona, també operada per Monbus, on la realització d'una auditoria va ser el pas previ a l'obertura d'un expedient de caducitat de la concessió del servei de transport de viatgers.

Més queixes

Ahir mateix, usuaris van mostrar el seu enuig perquè a l'autocar que sortia de Ronda Universitat a 2/4 de 4 de la tarda hi anava força gent dreta sense seient i en comptes de trobar la manera que els viatgers rebin el servei pel que paguen es tracta com a normal aquesta anomalia.