Els edificis situats als números 1 i 3 del carrer Hospital de Manresa han passat a la història. S'han acabat els treballs d'enderroc. De propietat municipal, estaven en situació de ruïna des del 2015, però una inspecció va determinar que calia aterrar-los de forma immediata. A l'espai existent l'Ajuntament de Manresa hi impulsa una promoció d'habitatges en règim cooperatiu.