La disminució del consum d'aigua a Manresa no té aturador. Aigües de Manresa xifra en 113,83 litres per habitant i dia el que es gasta cada manresà a la llar.

L'any 2001 gairebé eren 180 litres. La reducció és del 37%, un percentatge molt important, que té la seva explicació en la racionalització del consum, les mesures d'estalvi per sequeres i la disminució progressiva del sistema de subministrament per aforament -les anomenades plomes.

En 18 anys, només un, el 2016, el consum d'aigua per habitant i dia va ser superior a l'anterior i per un marge petitíssim. La regla des de començament d'aquest segle és que cada cop que aquest diari fa seguiment de les dades bàsiques de consum tinguin tendència a la baixa. És precisament la disminució acumulada de 17 dels 18 anys analitzats el que acaba generant acumulacions percentuals tan importants com un 37%.

Que un manresà gastés a la llar 180 litres d'aigua al dia el 2001 i que l'any passat en fossin 114 litres significa que fa servir més d'un terç menys d'aigua. I això no passa només amb l'aigua que es fa servir per rentar els plats i la roba, banyar-se o dutxar-se, sinó també en la indústria i el regadiu. Sempre segons les dades aportades per l'empresa municipal Aigües de Manresa, el consum no només de les llars sinó el total per habitant i dia ha passat dels 230,46 litres del 2001 als 148,94 litres l'any passat, amb una reducció del 35%.

Dels 3.187 milions de litres de consum domèstic que hi va haver l'any 2015, els 3.171 milions de litres del 2017 i els 3.168 del 2018 hi ha hagut una reducció de 19 milions. Comptant que una piscina olímpica té capacitat per a 2,5 milions de litres vol dir que en tres anys s'estan consumint 7 piscines olímpiques menys.