Fuites espectaculars com les que van tenir lloc el 16 d'octubre passat quan un problema amb una peça durant unes obres al passeig de Pere III i la posterior rebentada d'una canonada al car-rer d'Àngel Guimerà van llençar fins a un milió de litres d'aigua al centre de la ciutat. És un volum molt considerable, però que si es posa en relació amb el cabal total d'aigua que consumeix la ciutat suposa el 0,02%.

L'any passat la ciutat va utilitzar 4.145.231.000 litres. Per tenir alguna referència, al llac de l'Agulla hi caben 200.000.000 litres i en una piscina olímpica 2.500.000.

Així que fuites de gran abast com l'esmentada o la del 31 d'octubre -quan es va rebentar una canonada d'aigua d'un pam de diàmetre al lateral del Passeig i va vessar uns 800.000 litres- són un terç d'una piscina olímpica.

Una altra cosa és l'acumulació d'incidències que provoquin vessaments i que al llarg de l'any, tot i que percentualment puguin representar valors petits, acabin sumant una quantitat significativa al llarg dels 300 quilòmetres de xarxa que hi ha distribuïts pel subsòl de la capital del Bages.