Què li va fer decidir estudiar formació professional?

La motivació va ser la meva feina. Em va despertar molta curiositat en l'àmbit de l'electrònica i de l'automatització. Quan veia tot el que es podia arribar fer, com es podien millorar els llocs de treball, em va fer obrir els ulls.

Quina és la seva experiència personal vers aquests estudis?

Molt bona i gratificant, i també va ser una experiència molt maca perquè vaig conèixer persones molt interessants, tant companys com professors.

En quins cursos/estudis es va continuar formant?

Grau en enginyeria d'Electrònica i Automatització.

Expliqui el seu itinerari professional. En quines empreses ha treballat? Quina vinculació tenen amb els estudis cursats?

Abans de treballar on soc ara, la meva vida professional no tenia cap vinculació amb els estudis cursats. Vaig treballar en una fàbrica del sector tèxtil, en una altra de paper i, finalment, abans d'on soc ara, en el sector de l'automòbil (reparació de seients). Fa catorze anys que estic a la mateixa empresa. Vaig començar d'operària d'una màquina de motlles i, gràcies als estudis, vaig programar un sistema robotitzat que millorava les condicions de treball del final del nostre procés.

Quina feina està desenvolupant en l'actualitat?

Després d'un temps de programar robots, vaig ascendir a encar-regada de torn. On, a més d'organitzar la producció, també gestiono diversos projectes d'automatització. De mica en mica ens endinsem en una indústria 4.0.

Doni'ns la seva opinió sobre la necessitat de coneixement d'idiomes, així com de les estades a l'estranger per als estudiants (Erasmus).

Avui en dia és molt necessari tenir coneixements d'idiomes. La majoria d'empreses treballen més per Europa que pel nostre propi país. És ideal que hi hagi oportunitats, com les estades a l'estranger per als alumnes.

Quina opinió en té del que ara anomenem competències transversals o softskills en el món laboral (autonomia, capacitat de treball en equip i d'aprenentatge, iniciativa?)?

Com a tot arreu, hi ha mètodes que funcionen en determinats llocs. Amb això vull dir que pot anar molt bé segons el lloc de treball que tinguis. Però, en general, és un punt favorable que l'empresa disposi de personal amb competències.

Quina és la seva visió de la realitat laboral i dels estudis en general?

Crec que els estudis s'entenen molt millor quan es té una certa experiència de la vida laboral i es troba una aplicació a la realitat. Molta gent es pensa que, una vegada acabats els estudis, no es toca mai més el que has fet, però no és així. Indirectament o directament, acabem fent coses que en algun moment ens han ensenyat.

Recomanaria els estudis de formació professional? Per què?

Sí. Són molt pràctics i això fa que tinguis més iniciativa a l'hora de desenvolupar qualsevol tasca. Valori de 0 a 10 el seu grau de satisfacció amb els estudis realitzats i la feina o feines què ha desenvolupat posteriorment?

Un 9.