La regidoria d'Entorn Natural ha encarregat la realització d'un vídeo promocional de l'Anella Verda pensat per explicar millor la varietat dels espais i les activitats que s'hi poden portar a terme. Després de confirmar que l'Anella Verda desperta l'interès d'una part notable dels visitants a l'Oficina de Turisme (vora 1.000 consultes i 4.600 plànols repartits l'any 2017), l'Ajuntament de Manresa ha volgut fer un vídeo que també apel·li a la resta de catalans i que, així, contribueixi a consolidar l'Anella Verda de Manresa com un dels actius i atractius de la ciutat.

La regidoria d'Entorn Natural va sol·licitar l'elaboració d'aquest vídeo en el marc del Catàleg de serveis 2018 de la Diputació de Barcelona. La mateixa Diputació ha encarregat el vídeo a l'empresa Karavan Films, que l'ha dissenyat a partir de les instruccions de la regidoria i ha utilitzat fotografies fetes pel mateix Ajuntament i pel Consell Comarcal del Bages.