? El 2,3 % dels visitants de l'entorn de Barcelona s'acosten al Bages, segons el Pla de Màrqueting Turístic de Manresa que ha elaborat una empresa especialitzada per encàrrec de la Diputació de Barcelona. No especifica on van, però és fàcil deduir que bàsicament visiten Montserrat. El 2017 va rebre 2,7 milions de visites. Atraure turistes de Montserrat i de Barcelona és precisament un dels reptes que proposa l'esmentat estudi, i ho defineix com una de les oportunitats que té Manresa per potenciar el turisme a la ciutat, de la qual destaca la centralitat i els bons accessos. Entre aquestes oportunitats també proposa aprofitar la figura de sant Ignasi no tan sols com a religiós sinó com a personatge històric. Suggereix que hi hagi una coordinació hotelera entre Manresa i Cardona, i aprofitar el vincle de la Seu amb el temple de Santa Maria del Mar de Barcelona, edificis gòtics construïts per Berenguer de Montagut.