L'índex de dependència a Manresa s'ha anat eixamplant a mesura que les taxes de fecunditat s'han contret i l'envelliment s'ha dilatat.

Cal tenir present que a mesura que augmenta més l'índex de dependència, també ho fa el cost que suposa per a la població activa mantenir la població que es troba en situació de dependència.

L'any 2017, l'índex de dependència va ser de 58,4. Això implica que en cinc anys ha registrat un augment del 5,8%.

Quan es posa en relació la població de 65 anys o més amb la població de 0 a 15 anys s'obté l'índex d'envelliment.

En el cas manresà l'índex és de 118,0. Si el valor és més alt de 100, com és la situació en la qual es troba Manresa, vol dir que hi ha més població en el grup de grans que en el grup de joves.

I com més se supera el valor de 100, més envellida és la població. Així, resulta palmari que la població a la capital del Bages està considerablement envellida.

Tenint en compte que les previsions són que en els pròxims anys aquesta situació es vagi accentuant, resulta necessari tenir molt present aquesta situació per posar les bases de les mesures que han de poder permetre donar-hi resposta quan les necessitats es manifestin.