Alguns dels factors de risc que presenten les persones grans obeeixen a les característiques que han estat presents en el decurs dels anys d'activitat laboral. És especialment delicat el perfil que formen les dones que han treballat tota la vida en l'àmbit de la llar i de la cura de familiars, en el negoci familiar, en l'economia submergida o bé que han treballat per compte d'altri però sense cap assegurança que garanteixi uns ingressos futurs.

Amb la crisi econòmica molts familiars que ajudaven econòmicament els seus familiars de més edat s'han vist incapacitats per fer-ho i, fins i tot, ha augmentat el nombre de persones que han hagut de tornar a casa dels pares com a conseqüència de la manca d'ingressos o pel fet de percebre uns ingressos insuficients per fer front a les despeses que comporta la seva vida en una llar pròpia. Així, amb pensions que sovint són escarides, persones d'edat avançada han d'ajudar els seus fills i nets perquè puguin fer front a les despeses que es generen en el dia a dia.