Propers és una xarxa de prevenció en què participen veïns, comerciants, voluntaris i professionals. Tots junts formen un circuit de detecció de gent gran sola i de seguiment de la seva situació, tant per prevenir problemes com per vincular-los més a les activitats i la comunitat del barri i la ciutat.

S'adreça a persones grans que viuen soles, se senten soles o estan acompanyades de persones grans o en situació de dependència.

L'objectiu és ajudar que les persones grans que han escollit seguir vivint a casa seva puguin fer-ho en condicions de benestar i seguretat amb la complicitat de l'entorn. La prioritat és reduir la solitud i el risc d'aïllament i exclusió social.

Per ajudar cal parar atenció al que fan persones grans que es tenen a prop, i si es detecta un canvi en la rutina diària, comunicar-ho.