Contribuir al benestar de les persones grans, reduir el risc d’exclusió social, pal·liar els efectes negatius de la soledat i fer possible que la gent gran major de 75 anys pugui continuar vivint a la seva llar amb la complicitat i el suport de les persones del seu entorn més proper. Aquests són els principals objectius de “Propers”, un projecte impulsat per l’Ajuntament de Manresa a través dels Plans de Desenvolupament Comunitari dels barris de la Balconada i el Xup, i amb la col·laboració de Creu Roja.

El Casal de la Gent Gran del barri de La Balconada ha acollit avui al migdia l’acte de presentació d’aquest projecte, que ha comptat amb la participació de Joan Calmet; el regidor d’Habitatge i Barris; Àngels Santolària, regidora d'Acció Social i Cooperació; Bernat Marquilles i Ramon Fornell, en representació del Pla de Desenvolupament Comunitari de la Balconada i el Xup; i els representant s veïnals de la Balconada i el Xup, Juan Carlos Colchero i Virgínia López. Hi ha assistit també tècnics/ques d’acció comunitària i de serveis socials municipals.

Joan Calmet ha posat l’accent en el treball que es desenvolupa des de la regidoria de Barris i Acció Comunitària per escoltar les demandes veïnals i ha valorat de forma molt positiva “aquest projecte per donar resposta a les necessitats de les persones grans d’aquests dos barris, buscant també la coresponsabilitat dels ciutadans”. Per al regidor de Barris, en aquest cas “és molt important la suma d’esforços perquè cap persona gran es quedi despenjada i es pugui millorar el seu benestar”.

Àngels Santòlaria ha recordat que Manresa “és una ciutat sobreenvellida i amb una esperança de vida llarga. Per tant, és molt necessari aquest treball de detecció i prevenció de situacions de risc”. La regidora d’Acció Social ha manifestat que “com que moltes persones amb dificultats no vénen a casa nostra (Serveis Socials), les hem d’anar a buscar. Per això aquest projecte de treball en xarxa, de la mà dels barris, és una proposta necessària i molt important”.

Bernat Marquilles ha subratllat el treball conjunt entre tècnics comunitaris i de serveis socials, les associacions de veïns, Creu Roja, voluntaris, comerciants i veïns, “una xarxa organitzada de suport mutu per detectar i ajudar a persones de més de 75 anys que visquin soles o acompanyades d’altres persones grans de més de 65 anys”. El tècnic comunitari de la Balconada ha informat que en cada barri hi haurà entre 6 i 8 persones voluntàries que han rebut formació adequada “i de moment han començat a informar del projecte a les comunitats de veïns i posteriorment faran un pentinat porta a porta”.

Ramon Fornell ha destacat també el treball que ja s’està desenvolupant conjuntament amb la Comissió de la gent gran del Xup per “intentar ampliar la xarxa de detecció i suport per millorar la qualitat de vida de la gent gran del barri”.

Finalment, tant Colchero com López han fet una valoració “positiva” del projecte en dos barris amb problemes de sobreenvelliment i amb dificultats de mobilitat amb edifici sense ascensor. Ambdós han destacat també com el projecte “Propers” ha d’ajudar també a donar a conèixer els recursos dels Serveis Socials a l’abast dels ciutadans que no sempre són prou coneguts.

Un projecte del 2017

L’Ajuntament de Manresa, a través dels Plans de Desenvolupament Comunitari dels barris de La Balcona i del barri Pare Ignasi Puig el Xup gestionats per l’Arada SCCL, desenvolupa des de finals de l’any 2017 el projecte “Propers” als barris de La Balconada i del Xup. El projecte consta de diferents fases i al llarg del 2018 s’ha pogut desenvolupar la primera fase corresponent al procés d’implementació en ambdós barris..

Aquest entorn a través de “Propers” s’articula en una xarxa de prevenció i d’acció comunitària en la qual participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i serveis vinculats als dos barris, per tal d’aconseguir una transformació social i un major benestar, un treball comú que faciliti la construcció de barris més humans i solidaris.

Per aconseguir aquest objectiu de reduir el risc d’exclusió social s’implica a la pròpia comunitat, el barri on aquestes persones grans han desenvolupat el seu projecte de vida, on tenen el seu vincle, els comerços on habitualment fan les seves compres, la comunitat de veïns i veïnes dels immobles on viuen, les entitats que formen part de la vida associativa de cada territori i els recursos i serveis de cada un dels barris. En definitiva el conjunt de persones, espais i serveis que envolten en el seu dia a dia a aquest col·lectiu i que els hi són familiars.

Responsabilitat compartida

Com tot projecte d’Acció Comunitària, “Propers” vol potenciar la responsabilitat compartida entre l’Administració Pública i la societat civil.

Pel que fa a la societat civil, cal destacar els voluntaris que hi participen i que dins del projecte s’identifiquen com a “Propers” i “Punts Propers”, aquests són els veïns i veïnes, comerços, i entitats que de forma voluntària i a cada un dels dos barris han volgut contribuir a detectar situacions de risc entre les persones grans del seu barri. I ho fan des d’una mirada sensible i respectuosa amb la privacitat d’aquestes persones, però de forma activa permeten detectar senyals d’alarma, o canvis significatius en les seves rutines.

Aquesta primera fase del projecte s’ha pogut dur a terme, gràcies a la implicació de les AVV de La Balconada i del Xup, ja que han donat suport en les Taules d’Entitats dels barris i estan participant de forma activa donant a conèixer el projecte i implicant a més veïnat i entitats. També Creu Roja Manresa s’ha implicat de forma molt activa en el projecte facilitant la formació de nous voluntaris i posterior acompanyament d’aquests.

En relació a l’Ajuntament de Manresa el lideratge és compartit, d’una banda des de la Unitat de Barris i Acció Comunitària atès que és el servei municipal referent de l’acció comunitària i que gestiona els Plans de Desenvolupament Comunitaris de la ciutat i d’altra Serveis Socials que ha contribuït activament des dels EBASP de Llevant i Ponent; elaborant els indicadors que permetran als voluntaris identificar senyals d’alarma entre les persones majors de 75 anys.

Més endavant quan el projecte estigui plenament desenvolupat es preveu que sigui una eina que permeti als Serveis Socials municipals poder exercir una acció preventiva i que millori el coneixement per part de la població dels recursos que s’ofereixen d’aquest servei.

També des del Programa de Gent Gran de l’Ajuntament de Manresa s’ha participat per tal de coordinar altres projectes que s’estan portant a terme en relació a aquests col·lectiu i que formen part del pla d’acció 2019-2021 de Manresa, Ciutat Amiga de la Gent Gran.

Disseny específic per a cada barri

Finalment esmentar que en els dos barris on “Propers” s’ha implementat La Balconada i el Xup ha calgut un disseny i configuració específic del projecte per cada barri en funció de les seves necessitats i recursos, ja que són les persones, les entitats, els serveis i els equipaments que en formen part els qui defineixen el projecte a cada barri.

No obstant, sí que hi ha uns objectius genèrics comuns per als dos barris que són la quantificació i identificació de les persones grans en risc d’aïllament i d’exclusió; el treball d’anàlisi de la situació de les persones identificades des de la vessant de la dependència i la vessant psicosocial; la intervenció en funció de les necessitats detectades; la sensibilització de l’entorn davant les situacions de risc d’aquesta població; i la dinamització de la xarxa de cada barri per a compartir coneixements i definir intervencions conjuntes.

El projecte “Propers”, de forma semblant, sota el nom “Radars”, també s’està duent a terme a d’altres ciutats catalanes com Barcelona, Mataró, Arenys de Mar, Igualada o Granollers.