La prolongació de l'avinguda dels Països Catalans no és l'única obra de Manresa que va amb retard. També hi va la construcció de la primera fase dels nous accessos al Museu Comarcal, a la banda on hi havia la Sala Ciutat. Iniciada el juny del 2017 amb una durada prevista de sis mesos, el març passat l'Ajuntament va anunciar la rescissió del contracte d'obra a l'empresa responsable per incompliment dels terminis.

Va remarcar que havia d'estar enllestida el 20 de novembre del 2017 i que, gairebé quatre mesos després de l'inici, només s'havia executat un 43,7% del pressupost. A hores d'ara ja fa un any que estan aturades. La previsió de l'Ajuntament és que es puguin reprendre a principi de març.

A petició d'aquest diari, el consistori ha informat que està a punt de fer l'adjudicació a la nova empresa que les portarà a terme.

Les obres al conjunt del Museu Comarcal van començar l'estiu del 2016. Van servir per rehabilitar dues sales, el claustre i per construir una rampa que es relligarà amb els nous accessos. Problemes estructurals van obligar a tancar una part de l'equipament a final del 2017 que encara hi roman.

En total, el cost de la rehabilitació integral de l'edifici amb els treballs previstos i la museïtzació per convertir-lo en el Museu del Barroc de Catalunya és de 7,6 milions d'euros, 2,2 per a la museïtzació i 5,4 per a les obres. D'aquesta darrera part ja se n'ha invertit un milió per a les intervencions que s'han fet fins ara.