L’Ajuntament de Manresa ha aprovat inicialment el projecte que permetrà encarar la fase final d’arranjament del camí de la Salut de Viladordis després de les protestes realitzades pels veïns.

L’actuació, amb un pressupost de 179.982 euros, té l’objectiu de completar la millora d’aquest camí que uneix la carretera BV-1225 (carretera que uneix la ciutat de Manresa i el Pont de Vilomara) i el nucli de Viladordis passant pel santuari de la Salut de Viladordis. Amb aquesta actuació es dona resposta a una llarga reivindicació de veïns i veïnes de Viladordis.

L’any 2015 ja es va fer una primera actuació d’arranjament en un tram de 270 metres. Ara, es completa amb l’arranjament de dos nous trams, de 246 i 484 metres de longitud. Un cop acabades les obres, s’haurà arranjat el quilòmetre de camí que quedava per pavimentar entre el santuari de la Salut i la carretera del Pont de Vilomara.

Els treballs estan centrats en corregir les deficiències estructurals d’alguns trams dels murs de contenció de la base del camí, en completar el ferm mitjançant un paviment format per una llosa de formigó tractada a l’àcid que en garanteix la seva durabilitat, en resol els costos del seu manteniment i en garanteix la integració en l’entorn rural.Àrea d'aparcament

A la zona de l’embocadura del camí a tocar de la carretera del Pont de Vilomara, el projecte preveu executar-hi una àrea d’aparcament de vehicles envoltada de motes de terra per millorar-ne la seva integració en l’entorn.

L’actuació respon a la necessitat de resoldre les deficiències estructurals d’alguns trams dels murs de pedra que suporta la base del camí, les deficiències de drenatge que provoquen l’aparició constant de sots al ferm; i els xaragalls i l’erosió ràpida i continuada del ferm que es produeix en els trams amb més pendent.

Els treballs preveuen el reperfilat dels trams de camí que ho necessiten, l’estesa i piconatge de 8 centímetres de mitjana de tot-u reciclat i l’execució d’un paviment de formigó de 18 centímetres de gruix amb malla d’acer electrosoldada.

El projecte preveu també la reconstrucció d’algunes parts dels murs de pedra esfondrats que aguanten el camí, la plantació de quatre alzines (Quercus ilex ilex), la sembra de motes de terra de l’entorn de l’aparcament, i la col·locació de senyals d’orientació geogràfica de la xarxa de camins.

L’execució del projecte, prevista en el pressupost d’enguany, compta amb unes aportacions de la Diputació de Barcelona de 126.675’82 euros