Tots els grups municipals excepte el de Ciutadans van votar a favor en el ple d'ahir de donar suport a la vaga general feminista. L'Ajuntament de Manresa s'afegeix a la mobilització i no programarà cap activitat per a aquest 8 de març. L'acte institucional se celebrarà el dia 11 de març.

El president del grup de Ciutadans, Andrés Rojo, va argumentar l'abstenció dient que, tot i respectar la convocatòria, la via institucional, amb els corresponents tràmits parlamentaris, i no la vaga era el millor camí a seguir, ja que a la mobilització s'hi barrejava «la reivindicació feminista amb altres de tipus ideològic» amb les qual no estaven d'acord. Una posició que va ser titllada d'«hipòcrita» per la regidora de la CUP Gemma Tomàs.

La moció inicial va ser presentada per la CUP i esmenada de forma consensuada per aconseguir el vot afirmatiu de la resta de formacions polítiques representades al ple municipal.

D'aquesta forma, l'Ajuntament de Manresa reitera el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència.

Es compromet a continuar establint clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l'Ajuntament. A la vegada, insta novament les administracions competents a vetllar per a la millora dels salaris i les pensions i a garantir la recuperació del poder adquisitiu de les persones amb sous més baixos, situacions que afecten especialment les dones.

L'Ajuntament reclama una major presència municipal en el disseny i consolidació de les polítiques socials que afecten directament el benestar de les persones usuàries i treballadores, millorant el diàleg interadministratiu que possibiliti una vertebració eficaç de les competències respectives a favor d'una millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

També es compromet a continuar treballant per la prevenció de la discriminació cap a les dones i de l'assetjament sexual o per raó de sexe, fent especial incidència en l'àmbit laboral i els espais d'oci.

Insta novament els grups parlamentaris a restablir i desenvolupar, en tots els seus efectes, la llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya i especialment en aquells que tenen a veure amb el dret del treball amb igualtat d'oportunitats i en temes de salut laboral. I comunicarà aquest acord a les associacions de dones del municipi, al Consell Municipal de la dona, als grups polítics al Parlament, a l'Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.