El Ple municipal ha donat el vist-i-plau al Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Manresa. Ho ha fet amb l'abstenció de la CUP.

El document que ha de marcar les línies a seguir fins al 2030 per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que han provocat l'escalfament del planeta i, a conseqüència, fenòmens naturals abruptes i inusuals.

Es tracta d'un pla que conté les accions que es duran a terme a Manresa per superar els objectius establerts per la Unió Europea en matèria de contaminació, que obliguen els municipis adherits al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia a reduir les emissions de CO2 un 40% el 2030. Manresa es va adherir a aquest pacte el 21 d'abril del 2016.

El PAESC, també anomenat Pla Clima de Manresa, s'emmarca en la necessitat de reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a través de l'ús eficient de l'energia i també en la necessitat dels municipis d'adaptar-se a l'impacte del canvi climàtic. El document diferencia entre dos àmbits d'actuació: els programes de mitigació i els d'adaptació. Entre aquests últims trobem les accions que prioritzen la prevenció, el reciclatge i la separació de residus com a estratègies per reduir les emissions de gasos.

El pla disposa d'un programa per afavorir els mitjans de transport més sostenibles, que inclou fomentar l'ús del vehicle elèctric. Per dur-ho a terme, una de les accions és ampliar la xarxa de punts de càrrega públics que hi ha a la ciutat.

El consistori vol, també, fomentar la instal·lació de mòduls fotovoltaics per a autoconsum en llars privades, naus industrials o equipaments municipals.