El Ple municipal de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat el pla d'acció per a la inclusió social de Manresa per al període 2018-2022, que ha elaborat la regidoria de Cohesió Social, Gent Gran i Salut. El document és el resultat d'un procés participat i consensuat que té l'objectiu d'establir eixos estratègics per treballar contra les desigualtats i l'exclusió social a la ciutat de Manresa.

L'any 2006 el govern de la Generalitat va aprovar el Pla per a la inclusió social 2006-2009 en la qual reconeixia als ens locals com operadors claus per al desenvolupament d'accions inclusives a Catalunya, finançant el desenvolupament dels plans d'inclusió locals i definint les funcions que han de realitzar les oficines tècniques locals.

L'Ajuntament de Manresa, atès el context i compromès amb els principis i línies estratègiques definides per la Generalitat, ha executat fins ara dos plans d'inclusió, El darrer va ser aprovat el juliol de 2014 per al període 2014-2016. Posteriorment, durant el 2016 i part del 2018 es va procedir a la seva valoració i inici de la elaboració d'un nou pla.

Els treballs del nou pla és el fruït d'un procés de treball amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de tècnics municipals dels serveis implicats, un nombre important d'entitats veïnals i cíviques, de representants sindicals, entitats dels tercer sector i alguns operadors socials i sanitaris.

L'objectiu del pla és fer de Manresa una ciutat diversa, inclusiva i solidària, on totes les persones de totes les edats i condicions pugui accedir als mecanismes de desenvolupament humà i inserció en xarxes socials que els permetin portar a terme els seus projectes de vida en condicions de màxima llibertat i igualtat, tot afeblint les relacions de dominació i dependència, en un marc generador d'autonomia, fraternitat i reconeixement de totes les diferències.

El pla d'acció s'organitza en 5 eixos, a partir dels quals es defineixen 23 objectius específics que s'emmarquen en 60 accions adreçades a construir una ciutat que garanteixi la qualitat de la ciutadania, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la vida social i col·lectiva.