«Aquest és un pas necessari a partir del qual el ple del Consorci de l'Agulla podrà modificar el pla parcial del parc tecnològic per desencallar un projecte que fa més de 10 anys que es va iniciar i que durant tot aquest temps de crisi econòmica ha estat encallat».

Així es va referir en el darrer ple el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, a la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa al sector del parc tecnològic, que es va aprovar amb el suport de totes les forces municipals excepte la CUP, que hi va votar en contra.

Aloy va explicar que aquesta modificació té per objectiu modificar l'àmbit del pla parcial urbanístic del parc tecnològic i ajustar-ne els usos.

Pel que fa a l'àmbit, es torna a la delimitació original que es va aprovar definitivament el 31 de juliol del 2007.

L'any 2013 els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós es van posar d'acord per modificar el límit del terme municipal justament en uns punts que limiten amb l'àmbit del pla parcial.

La finca de la discòrdia

Quan el 2017 es va aprovar definitivament el POUM el que es va fer va ser ajustar l'àmbit del pla parcial al límit del terme municipal, amb la qual cosa es va afegir una finca que és de titularitat del consorci de l'Agulla que originàriament no estava dins de l'àmbit però que havia quedat a dins.

En aquell moment no es va tenir present que aquesta incorporació dins de l'àmbit del pla parcial d'un nou propietari amb sòl podia alterar el repartiment de beneficis i càrregues, és a dir, podia generar un nou aprofitament i també càrregues urbanístiques.

Pel que fa als usos, s'incorpora la rebaixa dels requisits tecnològics que han de complir les empreses que es vulguin implantar aprovada pel ple el 19 de febrer del 2015.

El 25% del sostre total del Parc Tecnològic podrà ser destinat a usos d'oficines, hoteler, restauració, educatiu, cultural i associatiu, esportiu i aparcament.

Aloy va recordar que fins ara només s'han desenvolupat aquelles peces que eren d'iniciativa pública, el centre tecnològic i l'edifici Impuls, però no les zones privades. La voluntat és enllestir un parc tecnològic que té el 80% de les càrregues urbanístiques «satisfetes».