La basílica de la Seu té a punt la segona edició del programa de formació sobre el temple, que inclourà com a formadors els millors especialistes en l'art català. És el cas de Francesca Español, professora titular de la Universitat de Barcelona i especialista en art medieval i del món antic, i de Carme Masdeu i Luz Morata, especialistes en restauració de teixits. Es desenvoluparà a la Sala Gòtica de la Seu en dues sessions, el 25 de març i el 8 d'abril.

Enguany, es vol aprofundir en el lligam tècnic, històric i artístic entre la basílica de Santa Maria del Mar i la Seu. És per això que la ponència d'obertura serà sobre La construcció de Santa Maria del Mar i la seva sintonia amb la Seu de Manresa, a càrrec del Dr. Joan Domenge, professor titular de la Universitat de Barcelona. Tindrà lloc el 25 de març a les 10 del matí. A les 12 del migdia, mossèn Jean Hakolimana, rector de la Seu, parlarà sobre L'any litúrgic a la Seu de Manresa. els actes i els espais. A les 3 de la tarda serà el torn d'Español, que tractarà L'avantcambra de l'eternitat: la capella funerària dels Saera i el seu mobiliari. A 2/4 de 5, les expertes Masdeu i Morata clouran la jornada parlant d' El frontal florentí de Manresa. Criteris per a la seva redtauració.

El dia 8 d'abril, obrirà la sessió a les 10 el Dr. Miquel Mirambell, professor de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, que parlarà d' El retaule de la Santíssima Trinitat d'Antoni Marquès. A les 12, Jaume Soldevila Segura i Jaume Soldevila Ribera, arquitecte i aparellador de la Seu, respectivament, presentaran El pla director de la Seu de Manresa. Diagnosi, grans línies, memòria i futur de les intervencions. A les 3, el Dr. Francesc Miralpeix, professor de la Universitat de Girona, parlarà de La Cripta de la Seu de Manresa. L'obra escultòrica de Jaume Padró. Ell mateix clourà la jornada i el programa de formació amb El barroc de la Seu de Manresa. Restes del naufragi, a 2/4 de 5 de la tarda.

La primera edició del programa va tenir lloc el 2018 amb l'assistència de 30 persones. L'objectiu de la Seu és oferir cada any un programa de formació per tal que els guies que fan visites guiades al temple puguin incorporar coneixements al seu discurs i que les persones interessades en els temes proposats hi puguin assistir.Les inscripcions

Tot i que el curs té una durada de dos dies, els assistents poden apuntar-se a només una de les jornades. El preu és de 50 euros les dues jornades i de 30 si només se'n segueix una. Els membres de l'Associació Amics de la Seu i els guies de l'Oficina de Turisme de Manresa tenen la inscripció gratuïta a la formació. Per formalitzar-la cal enviar un correu electrònic a gestio@seudemanresa.cat o trucar a la basílica (93 872 1512) abans del dia 22 de març.