El ple municipal va posar en marxa la tramitació per a la retirada d'honors a Lluís Argemí, per considerar que aquests havien estat aconseguits exclusivament pels serveis prestats al règim franquista, i el canvi de nom del vial que la ciutat li té dedicat pel del cuiner Ignasi Domènech.

La regidora de la CUP Gemma Tomàs va expressar el desacord de la seva formació amb que ja s'encaminés la tramitació a substituir un nom d'home per el d'un altre home, quan el nomenclàtor de la ciutat està enormement masculinitzat.

Tomàs va defensar que allò lògic seria anar equilibrant el nomenclàtor prioritzant la introducció de noms de dona i que aquest seria el posicionament del grup municipal de la CUP quan es fessin les reunions de la comissió del nomenclàtor per prendre una decisió definitiva.