Com a actor, creu que Manresa necessita un espai dedicat a les arts escèniques?

Sí, i no només amb visió de futur sinó de present, perquè el Conservatori potser no és tan espectacular com el Kursaal pel que fa a títols, però s'està fent servir molt i té molta ocupació. Ja està complint aquesta funció.

Pot ser un bon lloc també en l'àmbit acadèmic?

Sí. És necessari i és possible, però s'hi han de dedicar moltes energies. El Conservatori és un edifici molt emblemàtic, cèntric, amb molt espai, i s'hi hauria de fer una inversió important per rentar-li la cara, integrar-lo amb el centre de la ciutat, i convertir-lo en un espai del segle XXI.

En l'àmbit artístic també té possibilitats?

Sí. Al segle XXI també en el món artístic s'estan trencant motlles, i soc partidari de pensar en futur, d'integrar diferents moviments, la dansa, el teatre, i també el món audiovisual i digital. Per encabir tot això, caldria reformar-lo gaire?

Força, tant per dins com per fora. Exteriorment té un aspecte molt gris i tancat, poc atractiu. S'hauria d'obrir a l'entorn. I pel que fa a l'interior, és vell, s'ha d'arreglar i condicionar per a aquestes possibles altres arts que hi puguin venir. Sense perdre el passat, aquest edifici s'ha de repensar i donar-li vida.

Quant de temps compta que pot passar per veure-ho fet realitat?

Pensant en màxims, ho veig molt difícil a curt termini, i només una mica possible a mitjà termini. Però es poden anar fent petites coses sempre que es tingui clar on es vol arribar. El que s'ha d'evitar és fer pedaços.