La nova Baixada dels Drets, que ha de quedar acabada el mes vinent -si no es torna a endarrerir- tindrà vegetació, per entrar a les cases no caldrà baixar ni pujar escales i, en general, gaudirà d'una estètica molt més atractiva que fins ara. Si hi ha un aspecte en el qual no millorarà sinó que més aviat anirà enrere serà en el del pendent. Com han confirmat experts consultats per aquest diari, el pendent del 16% serà real mentre que, abans, era inferior.

Segons informació de l'Ajuntament, la proposta urbanística de la nova baixada manté un recorregut principal de pujada al 16% amb una amplada sempre superior a 2,4 metres. A banda i banda d'aquesta rampa es van succeint els replans d'accés a les diferents finques, que es resolen de manera unitària com una successió de grades que, per la seva configuració, sempre habiliten un accés al replà a peu pla amb una amplada superior a 1,2 metres. A diferència d'abans, cap accés a les finques es farà a través d'una escala i sempre hi haurà un recorregut accessible d'amplada mínima d'1,2 metres fins a la rampa principal.

Del 13% al 16%

D'entrada, el desnivell del vial no s'ha canviat perquè el punt de partida i el d'arribada són el mateix. Sí que ha augmentat el pendent. Abans, el paviment no era una rampa contínua com ara, sinó una rampa graonada amb una vintena de petits graons d'uns 9 centímetres d'alçada cadascun que suavitzaven una mica el pendent. Si es té en compte que la distància d'una punta a l'altra del carrer és d'uns 75 metres a un 16% de pendent, vol dir que hi ha 12 metres de desnivell. Comptant els 20 graons esmentats de 9 centímetres cadascun, en resulten 1,80 metres que, restats als 12 totals, donen 10,20 metres de desnivell. Calculats amb els esmentats 75 metres de distància, suposen un pendent del 13,6%. Més suau que el que tindrà ara.

Només cal aturar-se una estona al capdamunt del vial per veure que el tema del pendent - en espera de poder gaudir de la baixada acabada-és el que crida més l'atenció de la gent que hi passa sovint. Al seu costat, també hi ha el de les relliscades. En aquest cas, s'entén que els responsables de la urbanització de ben segur que deuen haver triat un paviment que les impedeixi. De fet, la selecció s'ha fet seguint el document de Criteris d'urbanització del Centre Històric de Manresa, de tal manera que el projecte tingui continuïtat amb carrers adjacents recentment urbanitzats com els del Sobrerroca i del Joc de la Pilota. Són bàsicament dos: lloses de pedra granítica per a l'espai central i per a les rampes d'accés als habitatges de la banda sud, i llosa prefabricada de formigó gris, que s'utilitza a les plataformes més properes a les façanes de la banda nord.

Segons el Decret 344/2006 del 19 de setembre de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, el pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8% i només en casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar al 12%. En el cas de la Baixada dels Drets, no és cap nou carrer i està situada en un indret que fa molt complicat allargar-la per cap de les dues bandes per reduir la inclinació.

Les escales mecàniques

Inicialment, a la Baixada dels Drets hi havien d'anar escales mecàniques. Així ho va anunciar l'Ajuntament el novembre del 2014. El que era una reivindicació històrica de l'Associació de Veïns de les Escodines, però, va desaparèixer del projecte final presentat el juny del 2016. Prèviament, el gener d'aquell any, l'ens veïnal va exigir la instal·lació d'un element mecànic en una intervenció al Ple. També va fer una recollida de signatures. En lloc de les escales mecàniques, es va definir una Baixada dels Drets igualment amb una plataforma de punta a punta, ara sense els petits graons. Les escales mecàniques es van reconvertir en dos ascensors: un que comunica el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major, que aviat farà un any, i un altre per lligar els carrers Remei de Baix amb Remei de Dalt.