Aigües de Manresa informa que per tal de millorar el servei, demà dimecres es realitzaran treballs a la xarxa de distribució. En conseqüència s'interromprà temporalment el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia.

Es realitzarà un canvi d'aixeta davant el cementiri de Manresa. En principi, el tall afectarà als abonats de la zona del Congost.

Per a qualsevol incidència cal trucar al telèfon d'atenció a l'usuari, el 93 872 55 22, per tal de poder-la gestionar.