L'Ajuntament de Manresa ha dut a terme aquest dimarts al migdia el ple extraordinari per a la constitució de les meses electorals de les eleccions generals del 28 d'abril. Les persones que vulguin comprovar si han de formar part de les meses poden fer-ho a través de la web municipal, a través d'aquest enllaç (http://www6.ajmanresa.cat/eleccions/). En total, s'han triat 738 persones, entre titulars i suplents, per a les 82 meses de Manresa distribuïdes en 20 col·legis.

Com comprovar si et toca estar amb una mesa

Per consultar les dades del cens electoral cal introduir el document d'identitat i la data de naixement. El sistema, a banda d'indicar el lloc de la votació de cada ciutadà o ciutadana, també l'informarà sobre si ha estat designat membre d'una mesa. Ho pots fer aquí.

En el sorteig s'han escollit un total de 738 persones, a les quals se'ls notificarà personalment que han estat escollits com a presidents, vocal primer, vocal segon, o bé suplent. De les 738 persones escollides per sorteig, finalment a les meses només n'hi quedaran un terç, 246 (un president, un vocal primer i un vocal segon a cada mesa). Per a cadascun dels càrrecs també s'han designat dos suplents. Tant titulars com suplents s'hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.

Quan al cens electoral de Manresa, per a aquests comicis és de 52.518 votants. D'aquests, han entrat al sorteig d'aquest matí un total de 40.785 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronats a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, en el cas dels vocals.

De caràcter obligatòri

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té cap excusa justificada documentalment que li priva d'acceptar el càrrec, disposarà de set dies a partir de la recepció de la notificació per presentar l'al·legació corresponent davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Manresa, en horari de 9 a 14 hores, o al telèfon 93 693 04 35.

Què passa si em toca i no em presento?

Si no es presenta per exercir les funcions que té assignades, les abandona sense causa legítima o deixa de complir sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís que imposa la Llei Orgànica del règim electoral general, incorrerà en la pena d'arrest major i multa de 180,30 a 1.803,04 euros, segons estableix l'esmentada llei orgànica.