L'Ajuntament de Manresa continua desenvolupant aquest 2019 el pla de xoc de l'espai urbà que, com els dos anys anteriors, preveu una inversió global d'un milió d'euros adreçat a millorar calçades, voreres i accessibilitat, i parcs infantils.

El gruix principal d'aquesta inversió es destinarà a la millora de calçades. Per aquest motiu, la Junta de Govern Local ja ha aprovat el projecte d'actuacions d'aquest 2019, en el marc del qual es renovarà la calçada de 22 carrers de la ciutat, amb una superfície global de 15.805,82 m2 i una inversió de 430.097,16 euros. Les obres es duran a terme principalment els mesos d'estiu, en què la intensitat de trànsit és menor, per minimitzar les molèsties a la ciutadania.

Per a la tria del conjunt d'actuacions l'Ajuntament té en compte l'auditoria de l'espai urbà i, al mateix temps, les visites als barris fetes els darrers mesos, per detectar de primera mà quines són les necessitats, i també per tal també de territorialitzar les actuacions a nivell global de ciutat.

El projecte consisteix en treballs de manteniment i reparació i té per objectiu principal la repavimentació i millora de calçades de l'espai públic, d'acord amb les conclusions de l'auditoria de l'espai públic feta entre el 2015 i 2016, que va derivar en el pla de xoc dels anys 2017, 28 i 19. En concret, el projecte preveu la intervenció en vint-i-dos emplaçaments, amb una superfície total de 15.805,82 m2. Els carrers on s'actuarà són: Aneto, Armengou, Balconada, Cadí, Castellfollit, Circumval·lació, Creu Guixera, Dos de Maig, Font del Gat, Fra Jacint Coma i Galí, Josep Esteve, Narcís Monturiol, Països Catalans, Pere III, Pont de Vilomara, Riera Rajadell, Rosselló, Sant Jordi, Sant Llorenç de Bríndisi, València, Viladordis i Xup.

En aquest plànol de situació podeu veure el conjunt d'actuacions previstes

Totes les actuacions corresponen a espais de calçades, a excepció de la corresponent als recorreguts interiors del barri Pare Ignasi Puig, que suposen la millora d'un espai destinat als vianants, l'actuació a la Balconada -que preveu la pavimentació d'un espai de titularitat municipal com a aparcament provisional i la millora parcial de l'existent- i les actuacions als camins de Castellfollit i de la Riera de Rajadell -que corresponen a millores de la pavimentació de camins rurals-. En qualsevol cas, es tracta d'actuacions amb unes característiques comunes, ja que es plantegen amb un paviment flexible d'aglomerat.

Característiques i actuacions específiques en cada àmbit

Aquestes actuacions de pavimentació estan adreçades a resoldre les irregularitats acusades de la calçada, tant a conseqüència del seu desgast per l'ús com sobretot de l'obertura de rases per diferents serveis en els darrers anys. Es preveu que, un cop engegades, siguin executades en un màxim de 7 setmanes, durant l'estiu.

Les intervencions es preveuen mantenint el tipus de paviment actual, consistent en un aglomerat asfàltic. En determinats casos, es preveu un sanejament del paviment. A l'actuació del carrer Aneto, per les seves especials característiques, el paviment es preveu de formigó. En cap cas no es preveu afectar la xarxa de clavegueram, més enllà de l'adaptació de determinades tapes de registre, ni l'enllumenat públic o altres xarxes de serveis. Pel que fa a la senyalització, només es preveu refer l'horitzontal (pintura) que resulti afectada per la intervenció.

Aneto

Es preveu l'actuació en dos àmbits. El primer se situa en l'enllaç amb el carrer Pirineu, mentre que el segon es localitza a la part del carrer situat a una cota més baixa. Ateses les característiques del paviment existent, de formigó, es proposa l'actuació mantenint aquest material.

Armengou

L'actuació planteja la millora de la pavimentació del carrer des del carrer Bruc fins al carrer Ginjoler. La proposta planteja el fresat del paviment actual de manera que es recuperi la rasant de la rigola existent.

Balconada

L'actuació se centra en la millora de l'aparcament pavimentat existent en dues zones molt concretes que es localitzen en els accessos a l'espai. La proposta també contempla la pavimentació de l'espai destinat a aparcament que es localitza al voltant de l'església. En aquest cas, es planteja la formació de la caixa de paviment, l'estesa de tot-u, la formació d'una xarxa de drenatge i el desenvolupament d'un paviment d'aglomerat asfàltic.

Cadí

Es preveu la millora de la pavimentació entre el passatge dels Rasos de Peguera i l'avinguda Joncadella. Aquest tram es correspon amb la parada d'autobús que presenta un estat molt deteriorat.

Castellfollit

L'actuació preveu la millora de la pavimentació de dos trams del camí de Castellfollit, molt deteriorats per l'acció de les arrels d'arbres propers.

Circumval·lació

L'actuació comprèn el tram comprès entre el carrer Circumval·lació -a l'alçada de l'edifici dels Sindicats- i el passeig de Pere III.

Creu Guixera

Es preveu la millora del paviment entre la carretera Santpedor i el carrer Llibertat.

Dos de Maig

Es preveu la intervenció en dos trams del carrer, un situat a la cruïlla amb el carrer del Cos i l'altre localitzat entre Víctor Balaguer i la plaça del Mil·lenari.

Font del Gat

Es proposa la intervenció en el tram comprès entre el passatge del Ferrocarril i el carrer Aragó tant del carrer de la Font del Gat com del carrer Abat Oliba.

Fra Jacint Coma i Galí

Es preveu la millora de la pavimentació en dos trams del carrer situats entre Sant Cristòfol i Sabadell.

Josep Esteve

La proposta contempla l'acabament del carrer part del qual va ser objecte de millora l'any 2018.

Narcís Monturiol

Es proposa la nova pavimentació de la calçada d'accés al polígon industrial de Bufalvent.

Països Catalans

L'actuació proposa la intervenció en els dos trams de la rotonda més a malmesos situats a l'accés a l'avinguda dels Països Catalans i al tram en direcció al polígon industrial de Bufalvent.

Passeig de Pere III

La proposta planteja la millora l'actuació en tres zones, dues de les quals a l'entorn de la plaça Onze de Setembre, mentre que la tercera se situa en el tram de baixada situat a l'entorn de la cruïlla amb el carrer Sèquia.

Carretera del Pont de Vilomara

La proposta preveu la millora de la pavimentació del tram del vial comprès entre Sant Joan d'en Coll i Trieta.

Riera Rajadell

La proposta planteja la millora del paviment del camí de la Riera de Rajadell en diferents trams compresos entre el Xup i el camí de Castellfollit.

Rosselló

Es planteja la pavimentació del carrer entre Sant Ramon i Cerdanya. La proposta també contempla la millora del paviment del tram inicial d'aquest darrer carrer.

Sant Jordi

La proposta preveu la millora de la pavimentació de la plaça en dos àmbits, l'un situat a l'entorn del carrer Joan Jorba i l'altre a l'entorn del carrer Bilbao.

Sant Llorenç de Bríndisi

L'actuació proposa la intervenció en la pavimentació del tram de carrer comprès entre Roger de Flor i Sardana

València

L'actuació proposa la millora de la pavimentació del carrer entre Major i Sarret i Arbós.

Viladordis

Es planteja la millora del paviment en el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Cristòfol.

Xup

La proposta preveu la millora de la pavimentació dels recorreguts interiors situats al sud de la plaça Joan Farrés.

El 2017 i 2018 ja es va fer una inversió d'un milió d'euros anual

Amb la voluntat de donar compliment al compromís del Pacte de Govern d'afrontar decididament la millora de l'espai públic, l'equip de govern de Manresa va decidir a inici de mandat dur a terme una Auditoria de l'Espai Urbà, per determinar l'estat de la via pública.

Amb el resultat a la mà, l'any 2017 des de la regidoria de Qualitat Urbana ja va es destinar un milió d'euros per millorar calçades, voreres i altres elements de mobiliari urbà, treballs adreçats a aquells punts on l'auditoria recomanava la necessitat d'actuar-hi amb més urgència. Aquest pla de xoc va continuar el 2018, en què també es va fer un esforç per la millora de parcs infantils i es manté per a aquest 2019.