Hi ha molts tipus d'intel·ligències. Ja no s'hi val, a separar els estudiants segons si el sistema acadèmic els considera més intel·ligents o més ximples. Cal un model educatiu que ajudi els alumnes a trobar quines són les seves habilitats, quines aptituds tenen i què és el que se'ls dona bé amb l'objectiu de poder-ho treballar i, així, aconseguir que tinguin més oportunitats i més encerts en un futur. Això també inclou, però, saber fer que detectin quins són els seus dèficits. Només així els podran treballar i revertir.

Ahir al matí, l'educadora social Maria Navarrete va oferir a alumnes de batxillerat i cicles formatius la xerrada «Les meves habilitats personals», on va fer reflexionar els joves sobre quines són les intel·ligències que creuen que els caracteritzen i en quines suspenen. Els va explicar la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner, que desgrana fins a deu tipus d'intel·ligències: lingüística, lògica-matemàtica, naturalista, existencial, musical, cinètica-corporal, visual-espacial, creativa, interpersonal i intrapersonal.

Navarrete, que és especialista en Educació emocional i Neuroeducació, va defensar que qualsevol persona disposa d'alguna o diverses d'aquestes intel·ligències, fins i tot els joves més problemàtics, que han quedat exclosos del sistema educatiu i/o laboral, i va encoratjar els professionals a potenciar-les i a aconseguir que aquestes persones se sentin de nou útils. Això va fer reflexionar els alumnes, alguns dels quals van expressar que no creuen que els centres escolars valorin prou totes les habilitats.

L'educadora va recomanar-los que treballin la intel·ligència interpersonal, la que permet relacionar-se socialment, de cara a futures entrevistes de feina, «on veureu que us pregunten sobre qui sou i no tant sobre què saber fer». També els va advertir que és bàsic tenir autoestima.