Amb l'objectiu de millorar la qualitat dels hàbitats que hi ha a Manresa, l'Ajuntament ha encarregat per primera vegada un projecte de seguiment i inventarització de totes les espècies d'amfibis del municipi, que poden funcionar com a espècies paraigua d'aquesta millora ambiental. Una de les activitats programades en el marc d'aquest projecte va ser la Nit dels Amfibis, dissabte a la nit, que va permetre observar 3 exemplars de gripauet de punts, una espècie d'amfibi que no es registrava als voltants de Manresa des del 1995, fa gairebé un quart de segle.

El gripauet de punts (Pelodytes punctatus) és una de les 12 espècies de gripaus que viuen a la Península Ibèrica i a les Illes Balears, cinc de les quals a Catalunya, segons dades del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya. El gripauet de punts, dels més petits, va ser trobat en dos punts de Manresa, a la zona de les Ferreres i al torrent de l'Oller. Dos exemplars van ser detectats de forma visual per un dels grups participants i l'altre de forma auditiva. És un gripau petit i àgil, de colors vius, grisosos i amb taques de color verd lluent, que sol viure i reproduir-se en aigües netes de rieres, basses agrícoles, dipòsits, piques i abeuradors de bestiar.

Durant la primera Nit dels Amfibis, que es va dur a terme en col·laboració amb la Societat Catalana d'Herpetologia i Meandre, es van trobar, a més, 5 altres espècies d'amfibis: tòtils (se'n van localitzar una desena), gripaus corredors (uns 25), reinetes (9), granotes verdes (12) i salamandres (més de 32).

Unes 60 persones van participar a la Nit dels Amfibis, organitzada per conèixer l'estat de conservació d'aquests animals a la ciutat, ja que segons els responsables del projecte els amfibis estan patint un fort declivi a nivell global. Activitats com aquesta haurien d'esdevenir una eina per regular i millorar la qualitat del seu hàbitat i de l'entorn natural.

La jornada va començar al Casal de les Escodines amb una introducció del regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, que va explicar el context i la necessitat de conèixer la qualitat dels hàbitats al municipi a l'hora de gestionar l'entorn i les zones verdes. Després, el coordinador de l'activitat, el biòleg i soci de la Societat Catalana d'Herpetologia Ferran Fitó, va explicar quina és la biologia dels amfibis i el seu estat de conservació, i va oferir apunts d'identificació de les diferents espècies.

El grup més amenaçat del món

Fitó va assegurar que és el grup d'animals més amenaçat del món i va detallar quines en són les causes. Especialment, va dir, les malalties emergents que estan causant una extinció en massa a escala mundial. Per això, els participants van seguir un protocol de bioseguretat en fer els censos d'amfibis, que consistia a desinfectar el calçat abans i després de l'expedició i no desplaçar-se més de 2 quilòmetres. També havien d'evitar mullar-se o enfangar-se el calçat sempre que fos possible. No es va tocar cap animal, ja que estan protegits per llei, i per evitar la transmissió de malalties.

Després de presentar les 10 espècies d'amfibis registrades al Bages fins ara, aprendre quins graus de protecció i amenaça presenten, i com es poden identificar visualment o pel seu cant, es van fer grups d'entre 2 i 6 persones. Per trobar punts d'aigua, els grups es van coordinar amb una aplicació mòbil creada per a l'ocasió que els permetia entrar les dades, fotografies i sons que van recollir. Els participants van fer censos auditius i visuals dels amfibis en 33 punts repartits per tot el municipi.

Contaminació i espècies invasores

Dels 11 grups, 4 no van trobar cap espècie d'amfibi, i es van registrar nombrosos impactes ambientals que podrien explicar aquestes absències, entre els quals aigües contaminades, la desaparició d'un punt de cria, dipòsits amb parets verticals i la presència abundant del cranc de riu americà (espècie invasora) en com a mínim 8 localitzacions.

Durant l'expedició hi va haver una estona per sopar i per adquirir material de la Societat Catalana d'Herpetologia. A les 11 de la nit es va fer una posada en comú dels resultats, es van examinar les fotografies i sons, i es va parlar de temes d'interès ambiental.