El consum de cigarretes electròniques a Catalunya ha disminuït notablement respecte a l'any 2013, quan es va viure el boom d'aquest producte, però avui dia continua present en els hàbits de consum de molts catalans i fins i tot sembla que les dades es podrien tornar a enfilar. La Catalunya Central és la segona regió amb més fumadors electrònics. Un 0,9% del total de població de 15 anys i més fa ús d'aquest tipus de cigarreta, segons l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA).

Les xifres que apareixen al mapa i que situen les comarques centrals com una de les regions on més es fuma són extretes dels resultats del 2017, ja que encara no s'han fet públics els de l'any passat. Lleida és la regió que encapçala la llista, amb un 1% de la població fumadora electrònica; per sota de la Catalunya Central hi ha l'Alt Pirineu i Aran (0,8%), Girona (0,6%), Barcelona i Terres de l'Ebre (0,5% respectivament), i el Camp de Tarragona (0,2%). A Catalunya, en total, hi havia el 2017 un 0,6% de fumadors electrònics.

Ho havien fet en el passat, però, el 4% de la població de Catalunya i el 5,4% de la població de la Catalunya Central. Segons professionals de la salut consultats per Regió7, la davallada és deguda que molta de la gent que es va iniciar en el consum de cigarrets electrònics durant el boom, l'any 2013, ho va acabar deixant arran de les alertes sanitàries.

Els metges estan preocupats pel repunt que sembla que estan tenint els vaporitzadors, sobretot entre els més joves. Hi ha estudis nord-americans que fan palès aquest augment, però a Catalunya encara no hi ha dades que el confirmin. Fins ara l'Enquesta de Salut de Catalunya es realitzava a persones de 15 anys i més, però és previst que en les properes edicions s'hi incloguin també els joves de més de 14 anys. El mateix passarà amb l'Enquesta Nacional de Salut, que es fa a escala estatal.

Etiquetatge dubtós

Una altra de les dades que posen de manifest els resultats de l'ESCA és que la majoria de fumadors electrònics a Catalunya, el 74,3%, consumeixen productes amb nicotina, mentre que el 25,7% ho fan sense. A la Catalunya Central, el 82,3% utilitza cigarretes amb nicotina i el 17,7% sense. Cal remarcar, no obstant això, que hi ha estudis científics que posen de manifest una incongruència entre l'etiquetatge d'aquests productes i les substàncies tòxiques que realment contenen, fet que podria augmentar el nombre de persones addictes a la nicotina.

Segons les mateixes dades, el 2017, una de cada quatre persones de 15 anys i més a Catalunya era fumadora (inclou tabac convencional i cigarrets electrònics). Concretament, el percentatge era del 24,4%: el 22,3% eren fumadors habituals (29,7% homes i 18,5% dones) i el 2,1% fumadors ocasionals (vegeu gràfics). El 56,3% van respondre que no eren fumadors i el 19,3% que havien fumat en el passat, però en aquell moment ja no ho feien. Cal sumar a aquesta informació el nombre de persones que, tot i no ser fumadores, estan exposades al fum ambiental del tabac a casa: una de cada deu (9,7%).

A la regió central es fuma més

A la Catalunya Central, el nombre de fumadors està per sobre de la mitjana del país. De fet, és la regió on més es fuma, segons els resultats de l'enquesta. El 28,1% de la població adulta de les comarques centrals diu ser fumadora. D'aquesta, el 26,1% consumeix tabac diàriament i el 2% ho fa de manera ocasional.

Segons els experts consultats per aquest diari, no hi ha una explicació per a aquesta diferència, que tècnicament no és significativa, asseguren. Segueixen la Catalunya Central, pel que fa al volum de persones fumadores (28,1%), les regions de l'Alt Pirineu i Aran (27,9%), Camp de Tar-ragona (27,4%), Terres de l'Ebre (26%) i, ja per sota de la mitjana, Barcelona (23,9%), Girona (23%) i Lleida (21,3%).

Els universitaris fumen menys

El consum de tabac és superior en grups d'edat més joves, en les classes socials menys afavorides (treballadors per compte propi i treballadors manuals, entre altres) i entre les persones amb un nivell d'estudis secundaris o més baix. Les persones que menys fumen, en canvi, són les de classe alta (directors, gerents i professionals universitaris) i les que tenen estudis universitaris.

El percentatge del consum de tabac ha disminuït en el període 1994-2017, segons les dades obtingudes de l'Enquesta de Salut. Mentre que el 2017 la xifra de fumadors era del 24,4%, el 2010, per exemple, era del 29,5%. El 2017, però, aquesta tendència decreixent només s'observa entre les dones, ja que entre els homes sembla que hi ha hagut un petit augment.