Les cigarretes electròniques són actualment un problema de salut pública arreu del món del qual encara no es coneixen els efectes a llarg termini. Ens ho explica Magda Llargués, metgessa de família del CAP Barri Antic de Manresa, membre de la Comissió de Tabaquisme d'Althaia i de la Xarxa d'Atenció i Prevenció del Tabaquisme de la Catalunya Central.

Quins són els efectes de les cigarretes electròniques?

Emeten nicotina, vapor d'aigua, components cancerígens com el formaldehid, l'acetaldehid, l'acroleïna, les nitrosamines, així com diferents varietats de metalls pesants, irritants de les vies respiratòries. Ens manca molta informació sobre els efectes que tindran a llarg termini, però que poden ser greus. Estudis fets en laboratori demostren que aquests vapors i aquestes substàncies danyen l'ADN de les cèl·lules del pulmó, el cor i la bufeta. A més, afavoreixen l'adherència dels pneumococs a les vies respiratòries, un bacteri implicat en la majoria de les pneumònies.

Els distribuïdors defensen, però, que el producte que s'inhala no és perjudicial per a la salut perquè «no hi ha combustió»...

Diuen que no hi ha combustió però s'arriba a altes temperatures, així que l'efecte és el mateix. En surt vapor amb substàncies tòxiques. El gruix de la informació que arriba a la ciutadania està manipulat per documents vinculats a interessos comercials. De fet, diferents estudis realitzats mostren discordança entre el contingut en nicotina expressat pels fabricants i distribuïdors i el que realment porten, amb àmplies variacions. N'hi ha que diuen que no porten nicotina i en porten. De cap manera podem banalitzar l'ús d'aquests cigarrets. Són tan perjudicials com el tabac convencional.

També asseguren que els fa servir molta gent per deixar de fumar tabac. És cert?

Es diu. Però l'Associació Nord-americana de Farmàcia no els considera vàlids per deixar de fumar. Els cigarrets electrònics no han demostrat ser més segurs que els cigarrets convencionals ni són cap mètode avaluat científicament per deixar de fumar. Diversos investigadors han assenyalat que les notícies on es diu que tenen menys riscos poden comportar un efecte advers, perquè s'impedeix la cessació definitiva del consum de tabac, i per altra banda s'animen persones joves o exfumadors a provar aquests productes sota la falsa imatge de la seguretat. Hi ha dades que suggereixen que són una porta d'entrada a l'addicció a la nicotina per a molts joves, que s'inicien en el consum de tabac a través dels cigarrets electrònics.

En les campanyes preventives que es fan als instituts, quina és la percepció dels professionals?

Sembla que hi ha un augment de l'ús d'aquest dispositiu entre els joves. Tampoc podem dir que aquesta sigui l'única forma de consum entre els usuaris més joves, no hi ha estadístiques. Ho podrem veure en els resultats de la propera Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), que inclourà per primer cop els joves de menys de 15 anys.

El 2013 va ser el boom d'aquestes cigarretes. Com es va viure aquell episodi des de la Xarxa d'Atenció i Prevenció del Tabaquisme de la Catalunya Central?

Amb preocupació, inquietud i incertesa. S'estava incrementant la venda d'aquest producte de manera desmesurada sense conèixer les conseqüències que podia tenir en la salut. La força i el poder del màrqueting va ser superior, com passa molts cops, a l'evidència científica.

Al cap de pocs mesos van començar a sortir les primeres alertes pels seus efectes desconeguts. Des de llavors, quins estudis s'han fet i quines són les conclusions?

Després del boom van sorgir seriosos dubtes sobre la seva seguretat i utilitat. Es van realitzar estudis des de l'associació nord-americana contra el càncer, prestigioses revistes mèdiques i societats científiques... A Espanya, el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNTP) es va posicionar de seguida i va alertar dels riscos d'aquest ús. Tots els estudis coincideixen en la nocivitat d'aquest producte, per les seves emissions amb concentracions significatives de nicotina i d'altres substàncies molt perjudicials per a la salut, les quals poden ser també un risc de recaiguda per a les persones exfumadores.

Han aparegut notícies de persones que han mort a causa de l'explosió d'un cigarret electrònic. El maig del 2018 un home de 38 anys a Florida, el febrer passat un jove de 24 anys a Texas... Què hi diu?

L'aparell pot explotar, perquè està sotmès a molt altes temperatures. A més, es fabrica en molts països i no crec que passi tots els controls que hauria de passar...

En general, s'han tornat posar de moda els cigarrets electrònics?

N'ha pujat el consum, sobretot en els joves. És un risc banalitzar l'ús d'aquests cigarrets i minimitzar-ne els efectes. En l'edició del 2018 de l'Enquesta Nacional de Salut, que es fa cada any durant la Setmana Sense Fum, a Catalunya es van enquestar 5.000 persones. A les fumadores se'ls va preguntar les diferents maneres que tenien de fumar: consumien cigarrets electrònics l'1,7% i IQOS el 0,4%.

L'enquesta diferencia entre cigarrets electrònics i IQOS. No és el mateix, doncs?

Tot són vaporitzadors, o e-cigar-rets, però l'IQOS també conté tabac. Hi ha dos tipus de vaporitzador: el cigarret electrònic clàssic, el primer que va sortir, i l'IQOS, el més nou. El seu nom ja és rocambolesc: són les sigles de «I quick smocking ordinary», que vol dir «jo deixo el tabac habitual». Se'n poden fer falses interpretacions, com si fumant això deixessis de fumar. Fumes d'una altra manera, però fumes. S'han fet estudis de l'IQOS i s'ha detectat que, a part de la nicotina i els vapors que emeten els cigarrets electrònics clàssics, té una substància amb una concentració important -el doble que en el fum dels cigarrets normals-: l'acenaftè, un hidrocarbur aromàtic policíclic que és cancerigen. Ho és per als que el fumen i també per als del seu voltant.

On és prohibit fumar amb cigarrets electrònics?

La llei 28/2005 de mesures sanitàries davant el tabaquisme -modificada el 2010 i el 2014- també regula la venda, subministrament, consum i publicitat de les cigarretes electròniques. Prohibeix fumar en espais públics tancats, en dependències d'administracions públiques, en centres sanitaris i educatius, en parcs infantils i en vehicles de transport públic. No explicita, però, què passa amb els bars i altres establiments d'aquest tipus, i és per això que diversos organismes s'han posicionat a favor d'equiparar els cigar-rets electrònics a productes del tabac. El Consell Assessor sobre Tabaquisme de Catalunya, la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum, el Programa d'Atenció Primària sense Fum, i la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac van signar l'any passat un manifest on recorden els efectes nocius dels cigarrets electrònics i exigeixen que quedin exclosos de qualsevol forma de patrocini i publicitat.