Les memòries anuals redactades per Pilar Bertran Vallès (1905-1998) són un retrat de la vida de l'època. Per exemple, expressa el goig de poder tornar a escriure en català a la fi de la dictadura de Primo de Rivera. Durant la seva estada al capdavant, passen per la Biblioteca de Manresa coneguts intel·lectuals del país, com Carles Soldevila i el Dr. Serra i Húnter, rector de la Universitat de Barcelona, entre d'altres.