Un element característic del tron on va l'Esperança Macarena són els ciris (a la fotografia, el pas exposat a la Seu). Per sufragar-ne el cost, els devots poden fer donacions per pagar-los, amb un preu de 10, 12 i 15 euros. Manuel Muñoz, president de l'entitat, explicava ahir que cada any els en falten perquè hi ha molta gent que respon a la iniciativa. Qui ho vulgui, pot quedar-se el ciri acabats els cultes de Setmana Santa. Enguany, la germandat estrenarà viacrucis a la parròquia de la Sagrada Família, on queda guardada la Verge. Es farà demà a les 11 del matí. Tres portants faran un recorregut amb la creu per l'interior de l'església. Muñoz assegura que la processó de Manresa «és la més digna de tot Catalunya».