El ple municipal ha aprovat per unanimitat la modificació del POUM i el conveni que farà possible poder anar des del parc del Cardener per un camí que comença a pocs metres del Pont Vell fins a la Creu del Tort, al carrer Nou de Santa Clara (al barri de les Escodines), on ara hi ha l'accés barrat.

El que ha aprovat el ple són els documents que permetran materialitzar el projecte presentat el 2018 per l'Ajuntament, veïns i entitats que suposarà tancar un litigi que ja dues dècades que s'arrossega.

Hi haurà una escala que salvarà un desnivell de 15 metres servirà per arribar fins al terreny municipal que cediran els dos propietaris, on es farà un mirador que connectarà amb la font i la creu del Tort. La idea és que aquesta escala imiti la que ja hi havia hagut a principi del segle XX quan es va construir la línia de Ferrocarrils. Garantida la primera connexió, la idea és que una segona escala salvi el desnivell de 5 metres entre el nou mirador i el carrer del Peix, al qual s'arribarà passant per la coberta de la construcció que podrà aixecar la veïna que ha cedit un tros del seu terreny, que també es preveu que faci de mirador.

El tram per la banda de les Escodines del recorregut era una servitud de pas a través d'una finca privada per poder regar els horts. Fins que va quedar barrat amb un mur a la finca de Foradada. És quan es van encendre les reivindicacions veïnals. A partir del 2008, l'Ajuntament va començar a posar propostes damunt la taula». El 2015, la reivindicació veïnal va agafar embranzida amb l'entrada en joc d'entitats com el Centre d'Estudis del Bages i els Amics de l'Art Romànic, que el mateix any, amb sis entitats més i 52 particulars, van presentar una instància a l'Ajuntament per aquest tema.