El regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, va respondre que es feia la pròrroga forçosa perquè es tractava d'un servei de prestació obligatòria.

Segons Aloy, no es tractava d'un tema de reforç de l'àrea de contractació sinó que «fer un nou plec de clàusules amb uns paràmetres que són nous amb un dia a dia col·lapsat» portava a aquesta situació.

Aloy va afegir que «si hem de ser tan legalistes també caldrà entendre que no ens podem treure gent de la butxaca».

El regidor d'Urbanisme va explicar que en un moment en què «hi torna a haver molta feina, perquè hi ha diners i es poden fer projectes, no podem reforçar la plantilla i l'estem fent amb els mateixos tècnics que el 2011». Va dir que no s'eludia responsabilitat sinó que s'acceptava que la tramitació de la concessió «s'havia d'haver previst amb més temps».