Un altre pas endavant per poder anar des de la Creu del Tort de les Escodines de Manresa, pel camí de la Font de Fans -ara barrat-, fins al riu Cardener. La previsió és que tota la connexió, incloent-hi el mirador al qual s'accedirà pel carrer Nou de Santa Clara, estigui enllestida el 2021.

El ple municipal va aprovar per unanimitat dijous a la tarda el conveni urbanístic i la modificació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística per fer-ho possible. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va qualificar l'acord d'«històric» i va recordar que fa més de dues dècades que era una reivindicació veïnal. Tots dos documents tindran una exposició pública d'un mes. Passat aquest termini, el conveni podrà ser aprovat definitivament.

Pel que fa a la modificació puntual del POUM, encara quedarà pendent l'aprovació provisional, en un segon ple, i la definitiva, que anirà a càrrec de la Generalitat i que es preveu que es faci cap a final d'any.

Segons va informar el govern municipal, amb l'aprovació definitiva ja es podrà procedir a la inscripció al registre de les finques, redactar el projecte d'urbanització i executar les obres que permetin la recuperació d'aquest històric recorregut llargament reivindicat.

Consensuada amb els veïns

Amb l'aprovació inicial de la modificació del POUM i d'un conveni entre l'Ajuntament i dues propietats privades, es fa efectiva la proposta d'ordenació de l'entorn de la Creu del Tort consensuada amb el veïnat, el Centre d'Estudis del Bages i l'associació de veïns, i permetrà resoldre la connexió entre el riu Cardener i el barri de les Escodines després de 19 anys de reivindicació veïnal.

El 17 d'abril del 2018 l'Ajuntament de Manresa, els veïns, el Centre d'Estudis del Bages i l'Associació de Veïns de les Escodines van presentar la solució de consens que ha de permetre connectar el parc del Cardener amb el carrer Nou Santa Clara, al barri de les Escodines.

Modificació urbanística

Quant a la modificació del POUM, l'àmbit de transformació té una superfície de 337,90 m² i afecta una sola propietat.

A través de la modificació la propietat recuperarà la possibilitat de fer una edificació de 351m² repartida en dues plantes ajustades a la topografia de la finca, de tal manera que la coberta d'aquesta construcció estarà a la cota del carrer del Peix, va explicar Aloy. Una edificabilitat que ja havia tingut amb el planejament del 1997 però que va perdre el 2008 arran d'una modificació del pla general.

A canvi, la propietat haurà de cedir 133,30 m² (el 39,45% de l'àmbit), que es convertirà en una zona verda pública. A més a més, 114,70m² d'aquesta coberta serà una servitud de pas públic i permetrà la creació d'un mirador sobre la vall del Paradís.

Els costos d'urbanització tant de la zona verda com de la coberta-mirador també hauran de ser assumits per la propietat. El resultat, doncs, serà que s'obtindran 248,00 m² de superfície d'espai públic (73,34% del sòl).

Més espai públic

Pel que fa al conveni, té per objectiu ampliar el sistema d'espais lliures per donar continuïtat al recorregut de vianants i ampliar l'espai públic destinat a mirador. Per altra banda, pretén regularitzar les finques privades.

Fruit d'aquesta redistribució, l'Ajuntament obté 46,47 m² més de sòl públic que se sumarà al de la modificació fins a arribar a una superfície total de 294,47 m². Aquest intercanvi de porcions de finques entre els propietaris i la cessió d'espai públic es fa sense cap cost econòmic ni per a l'Ajuntament ni per als propietaris.

El conveni també regula les condicions de manteniment de la servitud de pas de la coberta de la finca privada de forma que l'Ajuntament assumirà el manteniment del mirador fins a la capa d'impermeabilització.

Per altra banda, l'Ajuntament assumeix els costos de construcció de la tanca de separació entre l'espai públic i la parcel·la privada situada a la banda oest, la construcció de les escales que han de permetre salvar el desnivell de 15 metres entre la part inferior de la balma i la zona verda i els 5 metres entre la zona verda i la coberta-mirador i també la indemnització d'un mur ja construït per un import de 3.136 euros.

Pla d'etapes

Finalment, s'estableix un pla d'etapes que permeti que es pugui tenir finalitzada tota la connexió del camí de la Creu del Tort l'any 2021.