La mesquita de l'Aranya, que ha passat de dir-se Al-Fath a Centre Cultural Islàmic de Manresa, amb l'objectiu de diversificar les activitats que s'hi facin, trigarà força temps a tenir uns nous accessos, tal com ha confirmat Abdellah Anhari, perquè les obres van molt lentes. Actualment, els operaris estan buidant el soterrani, on hi ha les turbines de la fàbrica.

Aquesta part de l'actuació només la paga la Comunitat Islàmica del Bages amb les aportacions dels seu fidels i el cost previst és de 600.000 euros. Un cop enderrocat el volum afegit que hi havia amb punt rodó, se'n farà un altre de més petit que contindrà el nou accés principal a la mesquita, mentre que la resta d'espai alliberat passarà a ser públic. A l'interior, és previst fer una escala d'entrada ampla. La mesquita de les dones, que era a la part enderrocada, se situarà al costat de la dels homes. A més, s'adequaran aules per fer-hi classes d'àrab i de castellà.