La morositat, tant dels ciutadans com de les administracions superiors, obliga l'Ajuntament a fer provisions d'insolvències. Són els diners que es destinen a cobrir els cobraments pendents que són difícils d'aconseguir, però que encara hi ha expectatives de realitzar. En aquests casos, l'Administració destina recursos a cobrir la possible morositat dels deutors.