La intervenció d'Adif a l'accés sud de Manresa per protegir la via de Renfe que es va dur a terme alterant sense llicència municipal 20.000 m2 d'espai protegit ja té la primera conseqüència: una multa de mil euros, a la qual seguiran altres sancions econòmiques si la companyia no posa sobre la taula una proposta de restauració de l'espai.

El regidor d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, ha assegurat que Adif, l'empresa que s'encarrega del manteniment de les infraestructures de Renfe, no «van presentar cap al·legació» a l'expedient que els ha obert l'Ajuntament per la intervenció «i els hem imposat una primera multa de 1.000 euros».

El regidor d'Entorn Natural ha assegurat a Regió7 que en aquests moments encara no es pot dir quin serà l'import de la sanció que es derivarà de l'expedient, ja que «dependrà de molts factors. Del que facin o no facin a l'indret i de si al·leguen. Ara que tenen una multa és més probable però no segur».

El març passat, l'Ajuntament va obrir un expedient a l'empresa ferroviària per haver alterat espai protegit a l'entrada sud de Manresa sobre la via del tren.

Una actuació que Adif va defensar com a urgent i necessària per «evitar un accident mortal com el de Vacarisses», pel descarrilament d'un tren a causa d'una esllavissada sobre la via el novembre passat.

L'empresa que s'encarrega del manteniment de les infraestructures ferroviàries de Renfe va assegurar a aquest diari que després de l'accident mortal de Vacarisses es van definir punts de la xarxa on era necessari efectuar «obres d'emergència».

La companyia considera que quan es tracta de portar a terme «obres d'interès general no cal el permís de ningú per fer-les efectives».

Adif ha recordat que es va intervenir «en un talús, no en un parc», i que ha fet falta dur a terme una tala intensa perquè del que es tractava era de tenir un coneixement exacte de quina era la situació d'aquest espai que queda sobre la via del tren.

Per aquest motiu s'ha eixamplat un camí que ja existia perquè la maquinària necessària per a les obres hi pogués accedir. A més a més, es va examinar a qui pertanyia el terreny afectat per si calia demanar permís o fer alguna expropiació, i la realitat és que «l'única propietat és de l'Estat, ja que pertany al ministeri de Foment i a Adif».

De manera que la companyia considera que «no calia demanar autorització si l'obra era per millorar les condicions de seguretat de la línia».

Demana que no es perdi de vista que l'obra «és per evitar una esllavissada i haver de lamentar morts». Aquestes explicacions no van convèncer l'Ajuntament de Manresa, que va reclamar a Adif que «amb caràcter immediat» presentés una proposta de restauració de l'espai natural protegit alterat per instal·lar xarxes antiesllavissades a l'obaga dels Polvorers.

Es va atorgar a la companyia un termini de quinze dies perquè expliqués com eliminarà els nous camins oberts sobre la via de Renfe, com restaurarà els murs de pedra seca afectats per les obres, com es recuperarà la vegetació arrencada o alterada i com es revertiran els moviments de terres realitzats en els terrenys limítrofs on han actuat.

L'expedient de disciplina urbanística que ha posat en marxa l'Ajuntament contra Adif per haver alterat sense llicència municipal 20.000 metres quadrats d'espai protegit sol·licita a l'empresa que justifiqui per què des del seu punt de vista les actuacions realitzades no requerien llicència municipal.

Segons l'Ajuntament, passat el termini de quinze dies marcat, Adif no va presentar al·legacions ni va donar resposta als requeriments realitzats.

El regidor d'Entorn Natural va lamentar que la companyia ferroviària considerés que una actuació d'aquest abast en sòl no urbanitzable no requerís llicència municipal i es portés a terme tirant pel dret tot i que la modificació de l'entorn era substancial, ja que s'han ampliat camins i s'ha talat vegetació catalogada pel seu valor natural i per ser poc comuna al terme municipal.