Des d'aquest dimarts ja és possible consultar a la web de l'Ajuntament de Manresa la composició de les meses electorals per a les eleccions municipals i europees del proper 26 de maig.

Aquest migdia s'ha celebrat el ple municipal extraordinari per fer el sorteig públic de constitució de meses, amb la presència de la major part dels regidors de la corporació municipal al Saló de Sessions. Tothom qui ho desitgi ja pot comprovar si haurà de formar part d'alguna de les meses accedint aquest enllaç i consultant les dades del cens electoral, tant de les municipals com de les europees. Per a fer-ho s'ha d'introduir el document d'identitat i la data de naixement. El sistema, a banda d'indicar el lloc de la votació de cada ciutadà o ciutadana, també l'informarà sobre si ha estat designat membre d'una mesa.

S'han triat 738 persones, entre titulars i suplents, per a les 82 meses de Manresa

En el sorteig d'aquest migdia, s'han escollit un total de 738 persones, a les quals se'ls notificarà personalment, a partir d'avui mateix, que han estat escollits com a presidents, vocal primer, vocal segon, o bé suplent. A Manresa hi haurà un total de 82 meses electorals, distribuïdes en 20 col·legis. De les 738 persones escollides per sorteig, finalment a les meses només n'hi quedaran un terç, 246 (un president, un vocal primer i un vocal segon a cada mesa). Per a cadascun dels càrrecs també s'han designat dos suplents. Tant titulars com suplents s'hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.

El cens electoral de Manresa per a aquests comicis municipals i europeus és de 52.671 votants. D'aquests, han entrat al sorteig d'aquest matí un total de 40.116 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronats a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, en el cas dels vocals.

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té cap excusa justificada documentalment que li priva d'acceptar el càrrec, disposarà de set dies a partir de la recepció de la notificació per presentar l'al·legació corresponent davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Manresa, en horari de 9 a 14 hores, o al telèfon 93 693 04 35.

Si no es presenta per exercir les funcions que té assignades, les abandona sense causa legítima o deixa de complir sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís que imposa la Llei Orgànica del règim electoral general, incorrerà en la pena d'arrest major i multa de 180,30 a 1.803,04 euros, segons estableix l'esmentada llei orgànica.