Fa uns anys, l'elecció dels presidents, vocals i suplents que la jornada d'eleccions han d'ocupar una mesa electoral es feia amb el sistema de boles. Hi ha alguna tècnica veterana de l'Ajuntament de Manresa que encara se'n recorda. D'aleshores ençà ha plogut molt i ara és un sistema informàtic, que cada consistori es preocupa de tenir, el que realitza aquesta tasca.

Ahir, a la 1 del migdia, el saló de sessions de l'ajuntament manresà es va omplir amb 23 dels 25 regidors -dos dels tres del PSC es van excusar per temes professionals- que constitueixen el ple de la corporació per escollir les persones (presidents, vocals i suplents) que ocuparan les 82 meses dels col·legis electorals de Manresa de cara a les eleccions municipals i europees del proper 26 de maig . En aquesta ocasió, el segon regidor de més edat, Ton Sierra, de Democràcia Municipal, va ser l'encarregat de fer aturar tres cops el programa informàtic amb tres «prou» per escollir tres números aleatoris a partir dels quals fer les operacions per designar els membres de les meses.

Nou per a cada mesa

En el sorteig es van triar 738 persones, a les quals se'ls notificarà personalment a partir d'ahir que han estat escollides com a president, vocal primer, vocal segon o bé suplent. El dia 26 hi haurà un total de 82 meses electorals distribuïdes en 20 col·legis. Per a cada taula es van triar nou persones: tres titulars (president, vocal primer i vocal segon), tres primers suplents per a cadascuna de les tres funcions esmentades i tres segons suplents per al mateix. Finalment, de les 738 persones escollides per sorteig, a cada mesa només n'hi quedaran un terç, 246 (un president, un vocal primer i un vocal segon). Abans d'això, tant titulars com suplents s'hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.

Amb bromes i tot

A diferència d'altres plens, a la sessió d'ahir per escollir les meses electorals es respirava un ambient molt distès. Amb bromes de l'alcalde Valentí Junyent, que va presidir la taula amb el secretari, José Luis González, i entre els regidors, com la que va fer Jaume Arnau a Sierra quan l'alcalde va designar-lo per triar els tres números a l'atzar i Arnau es va girar i li va deixar anar un «tu tranquil». Abans, Junyent, després d'excusar l'absència dels regidors del PSC Felip González i Quim Garcia -sí que hi va ser Mercè Cardona-, va advertir els presents que no s'acostumessin a aquella cita tot i que fos la segona en un mes. L'anterior, per a les generals de diumenge passat, es va celebrar el 2 d'abril. En aquella ocasió, la mà innocent va ser la del regidor de més edat del consistori, Josep Maria Sala.

Llegit el funcionament del sorteig pel secretari i amb Sierra indicant que el comptador s'aturés tres vegades, els algoritmes van fer la resta. Un cop el programa informàtic va generar les llistes, acabada la sessió, alguns regidors es van arribar a la taula dels tècnics que controlaven el procediment per saber si els havia tocat perquè, a priori, cap persona que compleixi els requisits per formar part d'una taula en queda exclosa.

El cens electoral de Manresa per a aquests comicis municipals i europeus és de 52.671 votants. D'aquests, van entrar en el sorteig d'ahir al migdia un total de 40.116 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronades a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, en el cas dels vocals.

Fins a 18.000 euros de multa

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té cap excusa justificada documentalment que li priva d'acceptar el càrrec, disposa de set dies a partir de la recepció de la notificació per presentar l'al·legació corresponent davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Manresa, en horari de 9 del matí a 2 del migdia, o al telèfon 93 693 04 35. Si no es presenta per exercir les funcions que té assignades, les abandona sense causa legítima o deixa de complir sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís que imposa la Llei Orgànica del règim electoral general, incorrerà en la pena d'arrest major i multa de 180,30 a 1.803,04 euros, segons estableix l'esmentada llei orgànica.

Les persones que vulguin saber si els ha tocat aquesta loteria ho poden fer a través de la web del diari ( www.regio7.cat), que porta a l'enllaç de la web municipal. Un cop a dins, cal anar a l'apartat Consulta del cens electoral de les Eleccions Municipals. Allà, cal introduir el DNI i la data de naixement on s'indica i, seguidament, clicar a Consultar. El següent que surt és el col·legi i mesa on ha d'anar a votar la persona en qüestió. També hi consta si ha estat designada o no per formar part com a membre de la mesa electoral.