El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, ha assegurat que dos indicadors mostren que el creixement exponencial de la morositat que ha patit l'Ajuntament de Manresa, per part de ciutadans i empreses que no poden fer front als tributs municipals, està molt a prop del punt d'inflexió.

Un és que la morositat que es declara incobrable -els fallits de recaptació- van a la baixa (vegeu diari d'ahir) i l'altre té a veure amb les provisions per insolvències. Els diners que l'Ajuntament ha de consignar per fer front a possibles impagaments han crescut (vegeu Regió7 del 24 d'abril), però en bona mesura per un canvi en la normativa que obliga a destinar més fons a aquest objectiu.

El regidor d'Hisenda ha volgut subratllar que quan es fa la provisió de morositat hi ha un tram que amplia el coeficient i passa del 15 al 25%. L'augment percentual de la provisió per insolvències s'aplica en els dos grans blocs que són els de taxes i preus públics i el de multes de trànsit, que té un canvi molt alt.

Això fa que els resultats d'un any no siguin equiparables als de l'anterior. De forma que el creixement de la provisió per insolvències no és de 721.813 euros -la diferència entre els 8.438.266 euros del 2017 i els 9.166.079 euros del 2018-, sinó d'uns dos-cents mil euros, una quantitat que és molt menor.

Per a Sala és important deixar clar que les quantitats no són totalment equiparables perquè les regles de les quals són fruit no són les mateixes i el resultat cert és que la provisió per insolvència ha crescut, en realitat, molt menys de 700.000 euros.

«Més o menys ens hem quedat en una xifra molt igual que el 2017. L'augment és bàsicament pel canvi de coeficient que preveu la normativa. Així que, sense arribar encara a trencar la tendència al creixement, es manté el nivell del 2017». Segons el regidor d'Hisenda, «cada cop estem més a prop del canvi de tendència perquè s'està cobrant millor del que es cobrava i el percentatge de ciutadans que paguen voluntàriament augmenta, fins al punt que cada any anem batent el rècord històric de l'Ajuntament de recaptació voluntària».

«La crisi ens ha passat factura»

Sala reconeix que «la crisi ens ha passat una factura mot elevada». I afegeix que «abans les provisions per insolvències estaven entre 1 i 2 milions, i d'això a 9 milions hi ha molta diferència».

Creu que amb el tancament de caixa del pressupost del 2019 la xifra de provisions per insolvències hauria de ser menor que l'actual, però reconeix que «és molt difícil dir exactament quan passarà. Els últims 3 anys el cobrament de les ordenances ha millorat en coeficient i cada cop estem més a prop d'arribar al punt d'inflexió».

Una especial atenció mereixen les multes. Amb l'anterior normativa els deutes que tenien 4 anys o més s'havien de provisionar al 100%; els de 3 anys, al 80%; els de 2 anys, al 40%, els d'1 any al 15% i els de l'any en curs, al 5%.

Amb la normativa actual, els deutes que tenen 4 anys o més també s'han de provisionar al 100%, els de 3 anys passen del 80% al 90%; els de 2 anys passen del 40% al 60%, els d'1 any passen del 15% al 50%, i els de l'any en curs del 5% al 50%.

Segons el regidor d'Hisenda, això traslladat a les multes suposa 400.000 euros més que l'Ajuntament ha de provisionar per cobrir el possible deute perquè, si al final no es cobra, no afecti de forma determinant la comptabilitat municipal.

Sala afirma que dels més de 700.000 euros que ha calgut augmentar la provisióper insolvències, uns 198.000 correspondrien a l'increment d'activitat de l'Ajuntament i la resta, a les modifiacions de la normativa.